Nyheter och pressmeddelanden

Vänsterstyret saknar ambition för Skogås centrum

Flera partier uppmärksammade under valrörelsen att Skogås centrum är i behov av renovering. Nu presenterar styret ett inriktningsärende om upprustning av Skogås torg där 15 mnkr ska användas för att riva scenen, byta delar av torgytans stenplattor, utöka planteringarna och sätta upp ljusslingor. Den Blålila oppositionen reagerar starkt på vad de anser är en alltför låg ambitionsnivå. – Skogåsborna förtjänar varje öre men som kommun måste vi kunna leverera högre ambitioner och bättre resultat för 15 miljoner av skattebetalarnas pengar, säger Love Bergström, oppositionsråd för Moderaterna. – Skogås centrum behöver… Read More »Vänsterstyret saknar ambition för Skogås centrum

Oppositionen kräver en åtgärdsplan för trafiksituationen på Vistaskolan

Vistaskolan i Huddinge är en fantastisk skola dit många elever söker sig. Skolan är Huddinges största och många elever lämnas samtidigt av sina vårdnadshavare på morgnarna. Trafiksituationen har blivit ohållbar på grund av att stressade föräldrar bryter mot lagar och regler. Beteendet är så pass allvarligt att elevernas trafiksäkerhet har satts ur spel och därför kräver oppositionen en åtgärdsplan. – Vi har besökt skolan och lyssnat till ledningen som gjort allt de kan för att förbättra situationen. Skolan behöver stöd från centralt håll och därför kräver vi att det politiska… Read More »Oppositionen kräver en åtgärdsplan för trafiksituationen på Vistaskolan

Daniel Dronjak avgår som gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge

Efter 25 år i Moderaternas och Huddingebornas tjänst väljer Daniel Dronjak att gå vidare mot nya utmaningar. Med historiska 14 år som kommunstyrelsens ordförande i Huddinge är han den politiker som tjänstgjort längst på posten i kommunens moderna historia. Under 25 år har Dronjak en varit en nyckelperson och en drivande kraft i utvecklingen av Huddinge som har gått ifrån att vara en anonym kommun till en växande destination som invånare lockas till och som företag och investerare strävar efter att vara en del av. – Huddinge har upplevt en… Read More »Daniel Dronjak avgår som gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge

Öppet brev till regionråden Anton Fendert (MP) och Aida Hadžialić (S) med krav på åtgärder för att lösa pendeltågskaoset

Till trafikregionråd Anton Fendert och finansregionråd Aida Hadžialić. Det har varit ett mörkt år för alla de länsbor som är beroende av en fungerande pendeltågstrafik för att få sina livspussel att gå ihop. Vintern och stora delar av våren präglades av inställda tåg och förseningar. Som om detta inte var nog för hårt prövade pendeltågsresenärer drabbas de nu efter sommaren av en ny tidtabell som innebär att antalet avgångar i rusningstid på västra stambanan mot Södertälje i det närmaste halveras. Resenärer som tidigare kunnat lita på att pendeltåget kommer i… Read More »Öppet brev till regionråden Anton Fendert (MP) och Aida Hadžialić (S) med krav på åtgärder för att lösa pendeltågskaoset

Utveckla Kungens Kurva med Brooklyn som förebild

Kungens Kurva står inför en spännande utveckling. Området som idag kännetecknas av handel och industri blir en regional stadskärna med 10 000 nya bostäder. För att bevara historiska värden och samtidigt skapa en attraktiv miljö föreslår Moderaterna att ett gestaltningsprogram som pekar ut tegelfasader tas fram. – I Kungens Kurva har vi möjlighet att skapa en urban och levande stadsdel som tar inspiration från områden som Brooklyn i New York och Kopparlunden i Västerås där tegelbyggnader står i centrum. Det skapar goda möjligheter till återbruk och tillsammans med tydliga prioriteringar på… Read More »Utveckla Kungens Kurva med Brooklyn som förebild

Seger för Moderaterna och villaägarföreningarna i striden om Huddinges översiktsplan

Moderaterna och villaägarföreningarnas kamp för att skydda Huddinges villaområden har gett resultat. Socialdemokraterna öppnade i den nya översiktsplanen upp för mer flerbostadshus i villaområden men efter stark kritik backar man till en mer nyanserad formulering.  – Jag är positiv till den stora utveckling som Huddinge står inför men den bör ske i våra utpekade stadskärnor. Vi kan bygga nytt samtidigt som vi bevarar våra uppskattade villaområden. Därför är det glädjande och viktigt att vi fått igenom en förändring i översiktsplanen, säger Love Bergström (M) oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge. Huddinges… Read More »Seger för Moderaterna och villaägarföreningarna i striden om Huddinges översiktsplan

Genomför fördjupade bakgrundskontroller av kommunens personal

Moderaterna föreslår att Huddinge kommun ska genomföra bakgrundskontroller av personal likt Södertälje och Botkyrka för att rusta organisationen mot välfärdsbrottslighet. – Att miljardbelopp av skattemedel missbrukas och hamnar i de kriminellas fickor istället för att stärka välfärden är allvarligt. Det finns ingen anledning att tro att Huddinge skulle vara en frizon för den organiserade brottlighetens intresse och vi bör lära av andra kommuner och införa bakgrundskontroller av personal även här i vår kommun, säger Daniel Dronjak, oppositionsråd för Moderaterna. Förekomsten och omfattningen av välfärdsbrott och otillåten påverkan ökar i det… Read More »Genomför fördjupade bakgrundskontroller av kommunens personal

Huddinge kommun river helt ny hundrastgård och bygger upp den igen ca 50 meter bort för 550tkr

Efter att ett fåtal boende i området inkommit med klagomål på den nya hundrastgården intill fotbollsplanen vid Nytorps Mosse ska rastgården nu rivas för att därefter byggas upp på nytt igen ett stenkast bort. Notan för misstaget uppgår till minst 550 000kr.   – Det är en oansvarig hantering av Huddingebornas skattemedel och jag för förvånad över att det nya styret med Socialdemokraterna i spetsen låter detta ske, säger Daniel Dronjak, oppositionsråd för Moderaterna. Många Huddingebor är hundägare och det har länge funnits en stor efterfrågan på hundrastgårdar runt om i… Read More »Huddinge kommun river helt ny hundrastgård och bygger upp den igen ca 50 meter bort för 550tkr

Nej till höghus i Segeltorps villamatta

Under dagens kommunstyrelsesammanträde behandlas utvecklingen av fastigheten Odalmannen i Segeltorp intill Häradsvägen mitt i Segeltorp. Det råder politisk konflikt om vad som ska byggas på tomten. Det nya styret vill se höghus medan Moderaterna förespråkar det tidigare förslaget om radhus. – Det är exceptionellt svårt att få till fler småhus. Här hade vi det färdigförhandlat men det nya styret rev upp planerna för att bygga ännu fler höghus. Det är starten för den utveckling som det nya styret driver i våra villaområden, säger Love Bergström (M), oppositionsråd i Huddinge. Många… Read More »Nej till höghus i Segeltorps villamatta

Rädda Huddinges villaområden!

Det nya styret öppnar i Översiktsplan 2050 upp för flerbostadshus i Huddinges idylliska villaområden och går fram med förslaget utan att Huddingeborna fått tycka till om förändringen. Moderaterna försöker få till en återremiss för att rädda villaområdena från sådan exploatering. – Vi anser att våra villaområden är värda att bevara. Många Huddingebor drömmer om att köpa hus och fokus borde ligga på att skapa ny villabebyggelse snarare än att exploatera sönder de befintliga, säger Love Bergström, oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge.   Den översiktsplan som kommer ligga till grund för… Read More »Rädda Huddinges villaområden!