Utveckla Kungens Kurva med Brooklyn som förebild

Kungens Kurva står inför en spännande utveckling. Området som idag kännetecknas av handel och industri blir en regional stadskärna med 10 000 nya bostäder. För att bevara historiska värden och samtidigt skapa en attraktiv miljö föreslår Moderaterna att ett gestaltningsprogram som pekar ut tegelfasader tas fram.

– I Kungens Kurva har vi möjlighet att skapa en urban och levande stadsdel som tar inspiration från områden som Brooklyn i New York och Kopparlunden i Västerås där tegelbyggnader står i centrum. Det skapar goda möjligheter till återbruk och tillsammans med tydliga prioriteringar på bland annat trästommar och gröna ytor kan vi skapa en hållbar stad, säger Love Bergström (M) oppositionsråd.

På kvällens fullmäktigesammanträde antas en utvecklingsplan för Kungens Kurva som med sitt geografiska läge har alla förutsättningar att bli ett populärt område, uppskattat av såväl boende som näringsidkare och besökare. Moderaterna, som tog initiativ till utvecklingsplanen, anser att den i stora delar är väl utformad men menar att en del aspekter saknas i det förslag som ligger på bordet.

– För att nya Kungens Kurva ska bli en attraktiv och levande stadsdel behöver det också finnas plats för ett gymnasium och fler ytor för idrott och fritid, någonting som det Socialdemokratiska styret tyvärr har bortprioriterat, avslutar Love Bergström (M).


Love Bergström (M)
Oppositionsråd
070-198 69 45
love.bergstom@huddinge.se
Diana Molinsky (M)
Politisk sekreterare
070-255 21 52
diana.molinsky@huddinge.se