Seger för Moderaterna och villaägarföreningarna i striden om Huddinges översiktsplan

Moderaterna och villaägarföreningarnas kamp för att skydda Huddinges villaområden har gett resultat. Socialdemokraterna öppnade i den nya översiktsplanen upp för mer flerbostadshus i villaområden men efter stark kritik backar man till en mer nyanserad formulering. 

– Jag är positiv till den stora utveckling som Huddinge står inför men den bör ske i våra utpekade stadskärnor. Vi kan bygga nytt samtidigt som vi bevarar våra uppskattade villaområden. Därför är det glädjande och viktigt att vi fått igenom en förändring i översiktsplanen, säger Love Bergström (M) oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge.

Huddinges Översiktsplan 2050, som pekar ut markanvändningen i kommunen de kommande tre decennier, har legat till grund för stor politisk konflikt. När Socialdemokraterna vid årsskiftet tog över makten satte man sin egen prägel på planen.  Det reviderade förslaget som inte skickades ut på samråd innan beslut öppnade upp för att bygga mer flerbostadshus i Huddinges idylliska villaområden vilket Moderaterna och villaägarföreningarna reagerade starkt på.

Efter kritik backade Socialdemokraterna och lade innan måndagens fullmäktigesammanträde fram ett nytt förslag där man närmat sig den ursprungliga formuleringen men fortfarande lämnar öppet för förtätning i större utsträckning än i det förslag som var ute på samråd med Huddingeborna.

Det ursprungliga förslaget som togs fram under förra mandatperioden var en kompromiss den gamla koalitionen kunde ställa sig bakom. Moderaterna yrkade under fullmäktige på ett förslag som tar än större kliv för att säkra Huddinges villaområden och fokusera utvecklingen och flerbostadshusen till våra stadskärnor.

– Det finns anledning till fortsatt oro. Socialdemokraterna har pekat ut en viljeinriktning om att förtäta i Huddinges villaområden och de är naiva om de tror att byggherrar inte kommer utnyttja alla luckor och tolkningsmöjligheter som man lämnar i översiktsplanen.  Vi kommer att bevaka varje ärende noga. Det är upp till bevis de kommande fyra åren, avslutar Love Bergström.

För mer information:

Love Bergström (M)
Oppositionsråd
070-198 69 45
love.bergstom@huddinge.se
Diana Molinsky (M)
Politisk sekreterare
070-255 21 52
diana.molinsky@huddinge.se