Nyheter och pressmeddelanden

Genomför fördjupade bakgrundskontroller av kommunens personal

Moderaterna föreslår att Huddinge kommun ska genomföra bakgrundskontroller av personal likt Södertälje och Botkyrka för att rusta organisationen mot välfärdsbrottslighet. – Att miljardbelopp av skattemedel missbrukas och hamnar i de kriminellas fickor istället för att stärka välfärden är allvarligt. Det finns ingen anledning att tro att Huddinge skulle vara en frizon för den organiserade brottlighetens intresse och vi bör lära av andra kommuner och införa bakgrundskontroller av personal även här i vår kommun, säger Daniel Dronjak, oppositionsråd för Moderaterna. Förekomsten och omfattningen av välfärdsbrott och otillåten påverkan ökar i det… Read More »Genomför fördjupade bakgrundskontroller av kommunens personal

Huddinge kommun river helt ny hundrastgård och bygger upp den igen ca 50 meter bort för 550tkr

Efter att ett fåtal boende i området inkommit med klagomål på den nya hundrastgården intill fotbollsplanen vid Nytorps Mosse ska rastgården nu rivas för att därefter byggas upp på nytt igen ett stenkast bort. Notan för misstaget uppgår till minst 550 000kr.   – Det är en oansvarig hantering av Huddingebornas skattemedel och jag för förvånad över att det nya styret med Socialdemokraterna i spetsen låter detta ske, säger Daniel Dronjak, oppositionsråd för Moderaterna. Många Huddingebor är hundägare och det har länge funnits en stor efterfrågan på hundrastgårdar runt om i… Read More »Huddinge kommun river helt ny hundrastgård och bygger upp den igen ca 50 meter bort för 550tkr

Nej till höghus i Segeltorps villamatta

Under dagens kommunstyrelsesammanträde behandlas utvecklingen av fastigheten Odalmannen i Segeltorp intill Häradsvägen mitt i Segeltorp. Det råder politisk konflikt om vad som ska byggas på tomten. Det nya styret vill se höghus medan Moderaterna förespråkar det tidigare förslaget om radhus. – Det är exceptionellt svårt att få till fler småhus. Här hade vi det färdigförhandlat men det nya styret rev upp planerna för att bygga ännu fler höghus. Det är starten för den utveckling som det nya styret driver i våra villaområden, säger Love Bergström (M), oppositionsråd i Huddinge. Många… Read More »Nej till höghus i Segeltorps villamatta

Rädda Huddinges villaområden!

Det nya styret öppnar i Översiktsplan 2050 upp för flerbostadshus i Huddinges idylliska villaområden och går fram med förslaget utan att Huddingeborna fått tycka till om förändringen. Moderaterna försöker få till en återremiss för att rädda villaområdena från sådan exploatering. – Vi anser att våra villaområden är värda att bevara. Många Huddingebor drömmer om att köpa hus och fokus borde ligga på att skapa ny villabebyggelse snarare än att exploatera sönder de befintliga, säger Love Bergström, oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge.   Den översiktsplan som kommer ligga till grund för… Read More »Rädda Huddinges villaområden!

Fler solpaneler på hustaken i Huddinge

Sverige befinner sig just nu mitt i en energikris. Fler Huddingebor än någonsin vill installera solpaneler på hustaken men kommunen avslår alltför många ansökningar. – Huddinge ska vara en kommun som präglas av ett klimatsmart förhållningssätt och av enkla och smidiga kontakter med myndigheterna. Byråkrati får inte stå i vägen för investeringar i fossilfri energi, säger Love Bergström (M), oppositionsråd i Huddinge. Många Huddingebor vill investera i solpaneler på deras villatak för att minska de skyhöga elkostnaderna och beroendet av tillförd energi. All fossilfri energiproduktion är viktig för att möta… Read More »Fler solpaneler på hustaken i Huddinge

Säkerställ att kommunens bidrag till studieförbund inte finansierar kriminell verksamhet

Efter rapporter om att det förekommit allvarlig kriminalitet i verksamhet som bedrivits av ABF i grannkommunen Botkyrka vill Moderaterna i Huddinge nu att rutiner tas fram för att säkerställa att Huddingebornas skattemedel inte finansierar brottslighet. – Studieförbunden är med och bidrar till lärande och kulturliv. Men det finns brister i systemet och vi får inte vara naiva. Vi vill dels försäkra oss om att bidrag från Huddinge kommun betalar ut idag inte går till kriminell verksamhet. Vi vill också vara proaktiva för att förhindra att det som skett på ABF… Read More »Säkerställ att kommunens bidrag till studieförbund inte finansierar kriminell verksamhet

Oppositionen i Huddinge prioriterar barn och äldres trygghet

Det Blålila samarbetet med Moderaterna, Drevvikenpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lägger idag gemensamt sin första skuggbudget efter valet. Den största satsningen går till Huddinges elever med 30 miljoner som öronmärks för att anställa fler lärare. 14 miljoner satsas på fler förskollärare som ska möjliggöra mindre barngrupper. Det är i det närmaste en dubblering av den satsning som ligger i vänsterstyrets budgetförslag. Överskottsmålet på 2 procent uppnås. Resurserna till välfärdens kärna frigörs genom effektiviseringar av kommunens centrala administration och ökad utdelning från kommunens bolag. – I svåra ekonomiska tider prioriterar vi barn… Read More »Oppositionen i Huddinge prioriterar barn och äldres trygghet

Utveckla Kvarnbergsplan som idrottskluster

I dagarna fattas det efterlängtade beslutet om en ny simhall på Kvarnbergsplan i Huddinge. Moderaterna ser en stor potential i att vidare utveckla området som idrottskluster med exempelvis en ny idrottshall, 11-spelplan och löpbanor. – Att investera i idrott skapar ovärderliga mervärden i form av folkhälsa, integration och livskvalitet. Man behöver planera för fler idrottsytor snarast för att möta både dagens och framtidens behov, säger Love Bergström (M), oppositionsråd i Huddinge. Det finns redan idag ett behov av nya ytor för idrottande i centrala Huddinge och när den nya simhallen… Read More »Utveckla Kvarnbergsplan som idrottskluster

Kraftig ökning av lärartätheten i Huddinge

Den moderatledda koalitionens satsningar på Huddinges skolor har gett resultat. I budgeten för 2022 gjorde man en stor satsning på fler lärare. Färsk statistik visar att antal elever per lärare minskat med 12% under året. – Det finns förmodligen ingen annan faktor som kan förändra ett livsöde som en framgångsrik skolgång. Att lärare har goda förutsättningar att lära ut är av största vikt och tack vare vår satsning på ökad lärartäthet får de nu mer tid med varje elev, säger Jelena Drenjanin, ordförande i grundskolenämnden. Huddinge har sedan tidigare bland… Read More »Kraftig ökning av lärartätheten i Huddinge

Erik Ottoson (M) blir vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott

Erik Ottoson, kretsordförande för Huddingemoderaterna och tidigare ordförande i Huddinges kommunfullmäktige blir vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott. – Jag är stolt och tacksam för att ha fått förtroendet att bli Moderaternas förstanamn i ett utskott överhuvudtaget men särskilt hedersamt är att så klart det rör sig om KU, riksdagens äldsta och mest prestigefyllda utskott, med över 200år på nacken, som bär flera konstitutionellt viktiga uppgifter. Den mest kända av dessa är naturligtvis att vi årligen granskar regeringen och påtalar brister som vi ser, en nära nog delikat uppgift när det… Read More »Erik Ottoson (M) blir vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott