Vänsterstyret saknar ambition för Skogås centrum

Flera partier uppmärksammade under valrörelsen att Skogås centrum är i behov av renovering. Nu presenterar styret ett inriktningsärende om upprustning av Skogås torg där 15 mnkr ska användas för att riva scenen, byta delar av torgytans stenplattor, utöka planteringarna och sätta upp ljusslingor. Den Blålila oppositionen reagerar starkt på vad de anser är en alltför låg ambitionsnivå.

– Skogåsborna förtjänar varje öre men som kommun måste vi kunna leverera högre ambitioner och bättre resultat för 15 miljoner av skattebetalarnas pengar, säger Love Bergström, oppositionsråd för Moderaterna.

– Skogås centrum behöver verkligen rustas upp. Det som behövs är snarare en miljö där nya uteserveringar och interaktiv utelek för barnen kan stå i centrum. En attraktiv mötesplats där människor vill stanna till och vistas på, säger Carl Otto Engberg, oppositionsråd för Liberalerna. 

– Vi vill att torget ska bli en piazza full av liv. Där människor rör sig och möts ökar också tryggheten. För att nå dit behöver kommunen samarbeta med fastighetsägarna runt omkring så att man tillsammans skapar en levande miljö, säger Karl Henriksson, oppositionsråd för Kristdemokraterna.

– Från Drevvikenpartiet som arbetar för den östra kommundelen och har sina väljare här, tycker vi att det som smärtar mest är att det känns halvhjärtat när det väl satsas här. Vi hade gärna sett en högre ambitionsnivå när det gäller både möblemanget, beläggningen och de lekfulla elementen, säger Cecilia Nordin, Oppositionsråd för Drevvikenpartiet.

Kommunstyrelsen tar ställning till styrets förslag på dagens kommunstyrelsesammanträde. De Blålila partierna kommer där att yrka på en återremiss för att undersöka möjligheten att kroka arm med näringslivet och skapa plats för torghandel, caféverksamhet och evenemang, anlägga lekytor och omvandla fontänen till en plaskdamm. Vidare föreslår de att scenen byggs om till en sittrappa och att den generella ambitionsnivån kring tillkommande element och estetik måste höjas för att skapa ett mer levande centrum. 

För mer information:

Love Bergström (M)
love.bergstrom@huddinge.se
070-198 69 45

Karl Henriksson (KD)
karl.henriksson@huddinge.se
070-198 68 13

Carl Otto Engberg (L)
carl-otto.engberg@huddinge.se
070-293 24 38

Cecilia Nordin (DP)
cecilia.nordin2@huddinge.se
070-198 90 90