Utredning om att uppgradera den nya fotbollsplanen vid Solfagraskolan till fullstor 11-spelplan efter initiativ från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

Tack vare Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag om att uppgradera den nya fotbollsplanen vid Solfagraskolan till en fullstor 11-spelplan ska möjligheten nu utredas. Förhoppningen är att den nya planen då kan användas för matchspel och delas upp för parallella träningar, vilket skulle gynna skolans elever och föreningslivet.

– Efterfrågan på fotbollsplaner som är godkända för matchspel är stor och ser inte ut att minska framöver. Att ge barn och ungdomsidrotten bra förutsättningar är en prioriterad fråga för oss. Vi måste göra rätt från början och satsa på en fullstor plan som möter behoven för både träning och matchspel, säger gruppledarna för M, L och KD i Huddinge. 

Resultatet av utredningen kommer att återrapporteras i samband med genomförandebeslutet för nya Solfagraskolan.

För mer information:

Love Bergström (M)                                                   Carl Otto Engberg (L)
love.bergstrom@huddinge.se                                    carl-otto.engberg@huddinge.se
070-198 69 45                                                             070-293 24 38

Karl Henriksson (KD)                                                 
karl.henriksson@huddinge.se                                      
070-198 68 13