Är du också orolig över flytten av Solfagraskolan?

Bild: Carl Otto Engberg, oppositionsråd för Liberalerna och Hampus Holmgren, oppositionråd för Moderaterna vid Solfagraskolan

Solfagraskolan ska byggas om och under byggperioden kommer eleverna evakueras till paviljongskolan vid Källbrinks IP. Under många år framöver ska eleverna bussas till de tillfälliga lokalerna där även fritidsverksamheten kommer placeras.

Om barnen inte blir hämtade vid Källbrink bussas de tillbaka och lämnas på Solfagra vid dagens slut. Där planerar skolan varken ha en öppen lokal eller personal som tar hand om barnen vilket vi känner stor oro inför.

På kommunens hemsida föreslås familjer att organisera sig i gåtåg. Föräldrar har i stället uttryckt en önskan om att fritidsverksamheten finns kvar vid Solfagra vilket vi anser är klokt. De ska inte behöva oroa sig för att barnen behöver stå och vänta vid en grusplan i ur och skur om de blir försenade hem från jobbet.

Vi i Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna lade därför tillsammans ett initiativ om att utreda hur detta kan genomföras i Grundskolenämnden.

Vi vill fortsätta arbeta för en tryggare lösning. Är du förälder till en elev på skolan och har idéer eller tankar om situationen? Hör gärna av dig till mig på Hampus.holmgren@huddinge.se