Genomför fördjupade bakgrundskontroller av kommunens personal

Daniel Dronjak, oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge. Foto: Diana Molinsky

Moderaterna föreslår att Huddinge kommun ska genomföra bakgrundskontroller av personal likt Södertälje och Botkyrka för att rusta organisationen mot välfärdsbrottslighet.

– Att miljardbelopp av skattemedel missbrukas och hamnar i de kriminellas fickor istället för att stärka välfärden är allvarligt. Det finns ingen anledning att tro att Huddinge skulle vara en frizon för den organiserade brottlighetens intresse och vi bör lära av andra kommuner och införa bakgrundskontroller av personal även här i vår kommun, säger Daniel Dronjak, oppositionsråd för Moderaterna.

Förekomsten och omfattningen av välfärdsbrott och otillåten påverkan ökar i det offentliga Sverige. Det som tidigare kanske främst handlade om aktiviteter från enskilda medborgare eller medarbetare har idag växt och blivit en betydande inkomstkälla för den organiserade brottsligheten.

I de allra flesta kommuner pågår ett arbete med att rusta organisationen för att upptäcka, stå emot och beivra olika typer av välfärdsbrottlighet. En åtgärd som flera kommuner pekar ut är behovet av noggrannare bakgrundskontroller av kommunens personal. Södertälje är en av de kommuner som kommit längst. Fördjupade bakgrundskontroller görs inte bara av nyanställda utan av all personal i kommunen. Dessa sker med regelbundenhet med hjälp av extern kompetens.

Moderaterna lämnar på måndagens fullmäktigesammanträde in en motion som föreslår att fördjupade bakgrundskontroller av personal ska utredas och genomföras i Huddinge kommun.

Kontakt:

Daniel Dronjak (M)
Oppositionsråd
070-879 03 00
Daniel.dronjak@huddinge.se  
Diana Molinsky (M)
Politisk sekreterare
070-255 21 52
Diana.molinsky@huddinge.se