Daniel Dronjak avgår som gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge

Efter 25 år i Moderaternas och Huddingebornas tjänst väljer Daniel Dronjak att gå vidare mot nya utmaningar. Med historiska 14 år som kommunstyrelsens ordförande i Huddinge är han den politiker som tjänstgjort längst på posten i kommunens moderna historia.

Under 25 år har Dronjak en varit en nyckelperson och en drivande kraft i utvecklingen av Huddinge som har gått ifrån att vara en anonym kommun till en växande destination som invånare lockas till och som företag och investerare strävar efter att vara en del av.

– Huddinge har upplevt en fantastisk tillväxt med unika stadsutvecklingsprojekt i Kungens Kurva, Vårby Udde och inte minst Flemingsberg som är på väg att bli det nya tillväxtnavet i Stockholm. Jag är stolt över den resa vi gjort som banat väg för att få de två viktigaste infrastruktursatsningarna i södra Stockholm på plats – Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd, säger Daniel Dronjak.

– Jag är också stolt över att vi infört valfrihet inom alla kommunala verksamheter där det är möjligt och tack vare att vi skapat ordning och reda i kommunens ekonomi kunnat sänka skatten vid fem tillfällen, tillägger Daniel Dronjak.

Moderaterna är tacksamma för Daniels tydliga ledarskap och outtröttliga arbete för kommunen och ser fram emot att bygga vidare på hans arv om att göra Huddinge till en ännu bättre plats att leva och verka i. Nu inleds en process för att välja en ny gruppledare tillika oppositionsråd som kommer presenteras före årsskiftet.

– Det här är en bra tidpunkt för mig att gå vidare. Moderaterna i Huddinge är inne i en spännande förnyelseprocess och har ett lag med kompetenta och engagerade personer som är redo att bära oss mot framtiden, avslutar Daniel Dronjak.

Milstolpar under Daniel Dronjaks tid som kommunstyrelseordförande i Huddinge:

  • Kommunalskatten har sänkts vid fem tillfällen
  • Överenskommelser och beslut om viktiga infrastruktursatsningar som Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd
  • Huddingeelevernas meritvärden har slagit rekord år efter år
  • Valfrihet har införts i inom skola, äldreomsorg och alla andra kommunala verksamheter där det är lagligt möjligt
  • Huddinge har utnämnts till Sveriges bästa naturvårdskommun och länets bästa friluftskommun