Love Bergström ny oppositionsledare i Huddinge

Moderaterna har utsett Love Bergström som ny gruppledare och oppositionsråd i Huddinge efter att Daniel Dronjak valt att lämna politiken. Vid Loves sida kliver Hampus Holmgren upp som vice gruppledare och andra oppositionsråd. Love Bergström är ett etablerat namn inom Huddingepolitiken. Han har tidigare varit kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och är sedan maktskiftet andre vice ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet. – Jag ser fram emot att få leda förnyelsearbetet i Moderaterna och arbeta för att Huddinge ska bli en kommun som underlättar människors möjlighet att leva sitt liv efter eget huvud… Read More »Love Bergström ny oppositionsledare i Huddinge

Rädda östra Huddinges villaområden

Nu är utvecklingsplan för centrala Skogås och Trångsund ute på samråd. Förra veckan höll kommunen ett öppet hus på Östra gymnasiet och vi moderater var där för att informera invånarna om vår syn på utvecklingsplanen. I mångt och mycket är utvecklingsplanen bra. Det var vi som initierade arbetet under förra mandatperioden och det är positivt att man belyser den potential som finns i den östra kommundelen och pekar ut hur den kan uppnås. Vi är dock är kritiska till Socialdemokraternas skrivningar som pekar ut ungefär en tredjedel av villaområdena i… Read More »Rädda östra Huddinges villaområden

Insändare om Moderaternas förslag till budget: anställ fler socialpedagoger i skolorna

Det är budgettider i Huddinge och partierna presenterar förslag på hur kommunen ska styras kommande år. I helgen syntes vår insändare i tidningen om vårt förslag till budget. Trots att de flesta kommuner och regioner kämpar för att få ekonomin just nu har vi i Huddinge faktiskt en hel del pengar att spendera tack vare regeringens stora statsbidrag och många år av ordning och reda under moderat styre. Att styrets samarbetspartner Vänsterpartiet då vill passa på att höja kommunalskatten trots att ekonomin är god och att Huddinges hushåll redan kämpar… Read More »Insändare om Moderaternas förslag till budget: anställ fler socialpedagoger i skolorna

Socialdemokraterna har tappat greppet om skolornas ekonomi

Det har varit ett tufft år för kommunens verksamheter och skolorna är inget undantag. Socialdemokraterna har ställt stora besparingskrav på skolorna och tyvärr är prognosen för de kommunala skolorna dyster. Nästan varje ekonomirapport under hösten har visat ett stort underskott och att siffran bara växer. Nu när det är mindre än två månader kvar av året är underskottet uppe i 27 miljoner kronor. I ekonomiska kristider är det av särskild vikt att vi är försiktiga med vilka krav vi ställer på verksamheterna. Därför förvånades jag över att Socialdemokraterna gick fram… Read More »Socialdemokraterna har tappat greppet om skolornas ekonomi

Oppositionen kräver en åtgärdsplan för trafiksituationen på Vistaskolan

Vistaskolan i Huddinge är en fantastisk skola dit många elever söker sig. Skolan är Huddinges största och många elever lämnas samtidigt av sina vårdnadshavare på morgnarna. Trafiksituationen har blivit ohållbar på grund av att stressade föräldrar bryter mot lagar och regler. Beteendet är så pass allvarligt att elevernas trafiksäkerhet har satts ur spel och därför kräver oppositionen en åtgärdsplan. – Vi har besökt skolan och lyssnat till ledningen som gjort allt de kan för att förbättra situationen. Skolan behöver stöd från centralt håll och därför kräver vi att det politiska… Read More »Oppositionen kräver en åtgärdsplan för trafiksituationen på Vistaskolan

Daniel Dronjak avgår som gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge

Efter 25 år i Moderaternas och Huddingebornas tjänst väljer Daniel Dronjak att gå vidare mot nya utmaningar. Med historiska 14 år som kommunstyrelsens ordförande i Huddinge är han den politiker som tjänstgjort längst på posten i kommunens moderna historia. Under 25 år har Dronjak en varit en nyckelperson och en drivande kraft i utvecklingen av Huddinge som har gått ifrån att vara en anonym kommun till en växande destination som invånare lockas till och som företag och investerare strävar efter att vara en del av. – Huddinge har upplevt en… Read More »Daniel Dronjak avgår som gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge

Är du också orolig över den ekonomiska situationen i Huddinges skolor?

I princip alla verksamheter kämpar i den ekonomiskt svåra tid vi befinner oss i just nu. Inflationen har pressat upp priser och lönekostnader vilket skolorna inte har blivit kompenserade för. Denna svåra tid ställer ännu högre krav på ordning, reda och ett tydligt ledarskap vilket Socialdemokraterna tyvärr inte har levererat. Istället för att prioritera och säkerställa kärnverksamheten fattar man ofinansierade beslut för att kunna skicka pressmeddelanden. De beslutar att alla elever ska få gratis frukost men ger inte skolorna några pengar för att faktiskt kunna genomföra det. Resultatet blir att… Read More »Är du också orolig över den ekonomiska situationen i Huddinges skolor?

Öppet brev till regionråden Anton Fendert (MP) och Aida Hadžialić (S) med krav på åtgärder för att lösa pendeltågskaoset

Till trafikregionråd Anton Fendert och finansregionråd Aida Hadžialić. Det har varit ett mörkt år för alla de länsbor som är beroende av en fungerande pendeltågstrafik för att få sina livspussel att gå ihop. Vintern och stora delar av våren präglades av inställda tåg och förseningar. Som om detta inte var nog för hårt prövade pendeltågsresenärer drabbas de nu efter sommaren av en ny tidtabell som innebär att antalet avgångar i rusningstid på västra stambanan mot Södertälje i det närmaste halveras. Resenärer som tidigare kunnat lita på att pendeltåget kommer i… Read More »Öppet brev till regionråden Anton Fendert (MP) och Aida Hadžialić (S) med krav på åtgärder för att lösa pendeltågskaoset

Utveckla Kungens Kurva med Brooklyn som förebild

Kungens Kurva står inför en spännande utveckling. Området som idag kännetecknas av handel och industri blir en regional stadskärna med 10 000 nya bostäder. För att bevara historiska värden och samtidigt skapa en attraktiv miljö föreslår Moderaterna att ett gestaltningsprogram som pekar ut tegelfasader tas fram. – I Kungens Kurva har vi möjlighet att skapa en urban och levande stadsdel som tar inspiration från områden som Brooklyn i New York och Kopparlunden i Västerås där tegelbyggnader står i centrum. Det skapar goda möjligheter till återbruk och tillsammans med tydliga prioriteringar på… Read More »Utveckla Kungens Kurva med Brooklyn som förebild

Visioner från villamattan

En till arbetsvecka med glädje och spänst i Huddinges tjänst har passerat. Efter att ha kastat in tre enkla frågor till måndagens fullmäktige sitter vi i en vildvuxen trädgård och skriver ner våra visioner för Huddinge med bidragen till Eurovision 2023 i bakgrunden. Vi moderater pratar ofta om frihet och självförverkligande men att koka ner hela vår ideologi till en mål- och visionstext för en kommunal verksamhet på ett A4 är betydligt svårare än vad man kan tro. Tur att det politiska arbetet är mycket mer än bara enstaka texter.… Read More »Visioner från villamattan