Öppet brev till regionråden Anton Fendert (MP) och Aida Hadžialić (S) med krav på åtgärder för att lösa pendeltågskaoset

Daniel Dronjak (M) oppositionsråd i Huddinge. Foto: Diana Molinsky

Till trafikregionråd Anton Fendert och finansregionråd Aida Hadžialić.

Det har varit ett mörkt år för alla de länsbor som är beroende av en fungerande pendeltågstrafik för att få sina livspussel att gå ihop.

Vintern och stora delar av våren präglades av inställda tåg och förseningar. Som om detta inte var nog för hårt prövade pendeltågsresenärer drabbas de nu efter sommaren av en ny tidtabell som innebär att antalet avgångar i rusningstid på västra stambanan mot Södertälje i det närmaste halveras.

Resenärer som tidigare kunnat lita på att pendeltåget kommer i tid drabbas varje dag hårt av fulla tåg och trängsel. Inställda tåg och förseningar är vardag och upplevs av många som regel snarare än undantag. Situationen har blivit ohållbar för alla Huddingebor och länsbor som är helt beroende av och borde kunna förlita sig på en fungerande kollektivtrafik.

Pendeltågskaoset måste få ett slut. Som företrädare för Huddinge som har tusentals resenärer varje dag kräver jag att ni som ansvariga regionpolitiker presenterar åtgärder för att lösa problemet både på kort och lång sikt.

Jag uppmanar er att ta ert ansvar. Samla alla aktörer som har en roll i en fungerande pendeltågstrafik. Visa handlingskraft så att länets pendeltågsresenärer åter kan känna tillit och förtroende för en pendeltågstrafik som löser inte skapar vardagsproblem.

Huddinge den 31 augusti 2023

Daniel Dronjak (M)

Oppositionsråd i Huddinge samt ersättare i trafiknämnden i Region Stockholm

Kontakt:
Daniel Dronjak (M)
Oppositionsråd
070-879 03 00
Daniel.dronjak@huddinge.se  

Diana Molinsky
Politisk sekreterare
070-255 21 52
Diana.molinsky@huddinge.se