Oppositionen kräver en åtgärdsplan för trafiksituationen på Vistaskolan

Vistaskolan i Huddinge är en fantastisk skola dit många elever söker sig. Skolan är Huddinges största och många elever lämnas samtidigt av sina vårdnadshavare på morgnarna. Trafiksituationen har blivit ohållbar på grund av att stressade föräldrar bryter mot lagar och regler. Beteendet är så pass allvarligt att elevernas trafiksäkerhet har satts ur spel och därför kräver oppositionen en åtgärdsplan.

– Vi har besökt skolan och lyssnat till ledningen som gjort allt de kan för att förbättra situationen. Skolan behöver stöd från centralt håll och därför kräver vi att det politiska styret tar tag i frågan. Vi kan inte ha en situation där vårdnadshavare kör på trottoarer och riskerar elevernas säkerhet, säger Hampus Holmgren (M), 2:e vice ordförande Grundskolenämnden.

Skolan har adresserat problemet för vårdnadshavarna och försökt påverka deras beteende. Flera vårdnadshavare har också varit delaktiga i arbetet med att förbättra situationen men problemet kvarstår.

– Som förälder vill man se en tryggare trafiksituation för barnen. Jag har länge varit engagerad i frågan samt försökt få till en lösning, men byråkratin är långsam. Vi har en kommun med en mycket hög kompetens kring samhällsbyggnad och trafikplanering, så detta problem bör kunna lösas snabbt och enkelt, säger Shadi Domat (L), boende i Vistaberg

Oppositionen kommer att lämna ett nämndinitiativ om krav på en åtgärdsplan till Grundskolenämnden för en så snabb hantering som möjligt.