Nu utredning bekräftar språkkris i Huddinges verksamheter

Ny utredning bekräftar bristande språkkunskaper i Huddinges förskolor och på äldreboenden. När personal i förskolor inte har en tillräckligt goda kunskaper i svenska får det negativa konsekvenser för barnens språkutveckling. När äldre inte kan göra sig förstådda av den som utför deras omsorg skapas otrygghet och i värsta fall får det än allvarligare konsekvenser.

Vi har varit oroliga över bristande språkkunskaper bland anställda i Huddinges verksamheter och har därför avsatt medel för ett språklyft redan i vår oppositionsbudget.  Vår engagerade personal är kommunen främsta tillgång, men alla medarbetare måste ha rätt verktyg för sin uppgift.

Utredningen visar att situationen är akut. Socialdemokraterna och resten av styret kan inte vänta – insatser måste sättas in nu.