Visioner från villamattan

En till arbetsvecka med glädje och spänst i Huddinges tjänst har passerat. Efter att ha kastat in tre enkla frågor till måndagens fullmäktige sitter vi i en vildvuxen trädgård och skriver ner våra visioner för Huddinge med bidragen till Eurovision 2023 i bakgrunden. Vi moderater pratar ofta om frihet och självförverkligande men att koka ner hela vår ideologi till en mål- och visionstext för en kommunal verksamhet på ett A4 är betydligt svårare än vad man kan tro. Tur att det politiska arbetet är mycket mer än bara enstaka texter. Vi kämpar på för ett bättre Huddinge i stort och smått varje dag.

På måndag får ni gärna hålla ögonen öppna när vi ställer våra frågor om bättre planeringsförutsättningar för Huddinges skolor, om att Spårväg syd ska bli just en spårväg och inte en bussdragning, och om att kommunen inte ska bidra till en svart hyresmarknad.


Visionära hälsningar,
Hampus och Love