Hampus Holmgren

23 skolor blir utan resurser för likvärdiga förutsättningar

Enligt avtalet med Vänsterpartiet ska Socialdemokraterna förändra den socioekonomiska resursfördelningen i skolan. Socioekonomisk resursfördelning ska bidra till att fler elever når målen genom att stärka elever med sämre förutsättningar att lyckas i skolan. För att rikta resurserna rätt tog vi i det tidigare styret fram indexmodellen för att elevernas faktiska behov ska vara styrande i resursfördelningen. Modellen utgår från socioekonomiska bakgrundsfaktorer som starkast bidrar till att en elev inte når skolans mål och fördelar resurserna mot dessa grupper. När vi tog fram indexmodellen konstaterade man att socioekonomiska bakgrundsfaktorer påverkar förutsättningarna… Read More »23 skolor blir utan resurser för likvärdiga förutsättningar

Rädda östra Huddinges villaområden

Nu är utvecklingsplan för centrala Skogås och Trångsund ute på samråd. Förra veckan höll kommunen ett öppet hus på Östra gymnasiet och vi moderater var där för att informera invånarna om vår syn på utvecklingsplanen. I mångt och mycket är utvecklingsplanen bra. Det var vi som initierade arbetet under förra mandatperioden och det är positivt att man belyser den potential som finns i den östra kommundelen och pekar ut hur den kan uppnås. Vi är dock är kritiska till Socialdemokraternas skrivningar som pekar ut ungefär en tredjedel av villaområdena i… Read More »Rädda östra Huddinges villaområden

Insändare om Moderaternas förslag till budget: anställ fler socialpedagoger i skolorna

Det är budgettider i Huddinge och partierna presenterar förslag på hur kommunen ska styras kommande år. I helgen syntes vår insändare i tidningen om vårt förslag till budget. Trots att de flesta kommuner och regioner kämpar för att få ekonomin just nu har vi i Huddinge faktiskt en hel del pengar att spendera tack vare regeringens stora statsbidrag och många år av ordning och reda under moderat styre. Att styrets samarbetspartner Vänsterpartiet då vill passa på att höja kommunalskatten trots att ekonomin är god och att Huddinges hushåll redan kämpar… Read More »Insändare om Moderaternas förslag till budget: anställ fler socialpedagoger i skolorna

Socialdemokraterna har tappat greppet om skolornas ekonomi

Det har varit ett tufft år för kommunens verksamheter och skolorna är inget undantag. Socialdemokraterna har ställt stora besparingskrav på skolorna och tyvärr är prognosen för de kommunala skolorna dyster. Nästan varje ekonomirapport under hösten har visat ett stort underskott och att siffran bara växer. Nu när det är mindre än två månader kvar av året är underskottet uppe i 27 miljoner kronor. I ekonomiska kristider är det av särskild vikt att vi är försiktiga med vilka krav vi ställer på verksamheterna. Därför förvånades jag över att Socialdemokraterna gick fram… Read More »Socialdemokraterna har tappat greppet om skolornas ekonomi

Visioner från villamattan

En till arbetsvecka med glädje och spänst i Huddinges tjänst har passerat. Efter att ha kastat in tre enkla frågor till måndagens fullmäktige sitter vi i en vildvuxen trädgård och skriver ner våra visioner för Huddinge med bidragen till Eurovision 2023 i bakgrunden. Vi moderater pratar ofta om frihet och självförverkligande men att koka ner hela vår ideologi till en mål- och visionstext för en kommunal verksamhet på ett A4 är betydligt svårare än vad man kan tro. Tur att det politiska arbetet är mycket mer än bara enstaka texter.… Read More »Visioner från villamattan