Utveckla Kvarnbergsplan som idrottskluster

I dagarna fattas det efterlängtade beslutet om en ny simhall på Kvarnbergsplan i Huddinge. Moderaterna ser en stor potential i att vidare utveckla området som idrottskluster med exempelvis en ny idrottshall, 11-spelplan och löpbanor.

– Att investera i idrott skapar ovärderliga mervärden i form av folkhälsa, integration och livskvalitet. Man behöver planera för fler idrottsytor snarast för att möta både dagens och framtidens behov, säger Love Bergström (M), oppositionsråd i Huddinge.

Det finns redan idag ett behov av nya ytor för idrottande i centrala Huddinge och när den nya simhallen står klar kommer den gamla anläggningen att rivas för att ge plats åt nya bostäder. Alla de idrotter som vistas i Huddingehallen idag kommer då behöva en ny anläggning att bedriva sin verksamhet i och man har länge letat efter en lämplig lokalisering för en ny 11-spelplan.

Moderaterna ser Kvarnbergsplan med närhet till stora bostadsområden och till såväl grundskolor som gymnasieskolor, placerat mitt i ett kollektivtrafiknav, som en klok lokalisering för idrottssatsningar. Det dock är många verksamheter som ska samsas på en begränsad yta när Kvarnbergsplan utvecklas vilket kräver noggrann planering.

– Moderaternas vision om fotbollsplan, ersättningshall och spontanidrottsytor vid Kvarnbergsplan är genomförbar om planering sker med ett helhetsperspektiv. Eventuellt kan man behöva ta ytor där man tänkt bygga flerbostadshus i anspråk men det är en prioritering vi ser som nödvändig. När det nya vänsterstyret går fram med placering av simhall utan att samtidigt planera för fler anläggningar tyder det på att de inte har samma höga ambitionsnivå för idrottslivet i centrala Huddinge, säger Love Bergström.

Moderaterna kommer på dagens kommunstyrelsesammanträde yrka på en utredning för att undersöka hur fler idrottsverksamheter kan inkluderas i området och driva frågan om fler idrottssatsningar på Kvarnbergsplan framöver.

För mer information:

Love Bergström (M)
Oppositionsråd
070-198 69 45
love.bergstom@huddinge.se
Diana Molinsky (M)
Politisk sekreterare
070-255 21 52
diana.molinsky@huddinge.se