Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan, till fotbollsträningen eller ensam hem från tåget

Otryggheten har brett ut sig i Sverige och Huddinge är tyvärr inte skonat från denna negativa utveckling. Notiser om skjutningar runt om i vårt land har blivit vardag. Att vända detta är en av vår tids viktigaste frågor.

Moderaterna kommer aldrig acceptera att gängkriminaliteten rotar sig i våra samhällen

Brottsligheten är i grund och botten en fråga för regeringen. Moderaterna vill se en skärpt lagstiftning och framför allt fler poliser. I Huddinge har vi alldeles för få poliser sett till antal invånare och storlek. Vi behöver en ny regering som prioriterar oss och vår trygghet.

Kommunernas verktyg i trygghetsarbetet är begränsade men vår främsta uppgift är att se till att vi har trygga utemiljöer och att det förebyggande arbetet fungerar. Vi har, liksom många andra kommuner lagt extra resurser inom området för att minska effekterna av regeringens passivitet.

Att förebygga brott är att ge alla barn en god start i livet

Moderaterna har flera konkreta förslag på brottsförebyggande insatser. Det räcker inte att tala om vikten av att förebygga brott. Det handlar också om att presentera konkreta förslag som kan leda dit. Här och nu handlar det om skärpta straff och att sätta fler gängkriminella i fängelse. På lång sikt kan vi förebygga brott genom att satsa på skolan och socialtjänsten så att alla barn och unga får en bra start i livet.

Huddinge ligger i framkant i flera förebyggande verksamheter. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan socialtjänst, polis och kriminalvård. I vår avhopparverksamhet får kriminella en väg ut. Vi stöttar föreningslivet med att skapa aktiviteter i våra socioekonomiskt utsatta områden. I vår föräldrarådgivning kan familjer få stöd och kunskap för att säkra trygga familjer.  Dessa verksamheter ska vi vidareutveckla.

  • Inför riktade bidrag till föreningar som anordnar öppna aktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden.
  • Vidareutveckla avhopparverksamheten.
  • Stärk föräldrarådgivningen.
  • Stärk kompetensen kring när man bör göra orosanmälan.
  • Personal i förskola och grundskola har en skyldighet att göra orosanmälan. Utöka detta till fler verksamheter och yrkesroller som är i kontakt med barn och unga.

Trygga gator och torg

Arbetet med trygga utemiljöer börjar redan i planeringsfasen. Vi ska skapa områden med liv och rörelse genom exempelvis verksamheter i bottenplan och inte bygga trånga, mörka gränder. När våra bostadsområden står klara är det viktigt att belysning och underhåll fungerar och att kommunen kontinuerligt har dialoger med boende om hur de upplevs och eventuella insatser.

Trygghetskameror ökar känslan av trygghet och flyttar brottslighet bort från våra offentliga platser. Vi har installerat kameror på flera lämpliga platser men många av våra ansökningar får avslag. Inte ens på den plats i Visättra där lekande barn blev beskjutna förra sommaren säger regeringen ja till trygghetskameror. Vi vill fortsätta att ansöka, överklaga och förhoppningsvis installera dem för Huddingebornas trygghet.

  • Fler trygghetskameror.
  • Fler trygghetsvärdar och ordningsvakter.
  • Trygghetsperspektiv redan i förhandsbesked och detaljplaner.
  • Mer belysning med ett bättre underhåll.
  • Genomför fler trygghetsvandringar och trygghetsdialoger.