Säkerställ att kommunens bidrag till studieförbund inte finansierar kriminell verksamhet

Daniel Dronjak, Oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge. Foto: Emilia Oije

Efter rapporter om att det förekommit allvarlig kriminalitet i verksamhet som bedrivits av ABF i grannkommunen Botkyrka vill Moderaterna i Huddinge nu att rutiner tas fram för att säkerställa att Huddingebornas skattemedel inte finansierar brottslighet.

– Studieförbunden är med och bidrar till lärande och kulturliv. Men det finns brister i systemet och vi får inte vara naiva. Vi vill dels försäkra oss om att bidrag från Huddinge kommun betalar ut idag inte går till kriminell verksamhet. Vi vill också vara proaktiva för att förhindra att det som skett på ABF i Botkyrka inte sprider sig till vår kommun, säger Daniel Dronjak, oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge.

Huddinge kommun betalar varje år ut miljonbelopp i bidrag till studieförbund. Under förra mandatperioden initierade det då borgerliga styret ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för bidragsgivning för att stärka kontrollen. Bakgrunden var att det förekommit fusk. Hundratusentals kronor betalades ut för studietimmar som aldrig förekommit.

Under eftermiddagen tog kommunstyrelsen ställning till dessa nya riktlinjer som innebär tydligare regler, krav på redovisning och bättre uppföljning för att motverka fusk. Systemet bygger dock fortfarande på tillit till studieförbunden och ärendet saknar svar på hur man ska förebygga att bidrag hamnar i kriminella händer trots det offentliga akut måste få stopp på det flöde av skattemedel som går till att finansiera gängverksamhet i Sverige.

Moderaterna yrkade på att skicka tillbaka ärendet för komplettering men Socialdemokraterna röstade ner förslaget och valde att gå vidare med ärendet.

Kontakt:

Daniel Dronjak
Oppositionsråd
070-879 03 00
daniel.dronjak@huddinge.se  

Diana Molinsky
Politisk sekreterare
070-255 21 52
Diana.molinsky@huddinge.se