Oppositionen i Huddinge prioriterar barn och äldres trygghet

Gruppledarna i det Blålila samarbetet i Huddinge. Från vänster: Ingalill Söderberg (DP), Bo Källström (L), Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD). Foto: Diana Molinsky

Det Blålila samarbetet med Moderaterna, Drevvikenpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lägger idag gemensamt sin första skuggbudget efter valet.

Den största satsningen går till Huddinges elever med 30 miljoner som öronmärks för att anställa fler lärare. 14 miljoner satsas på fler förskollärare som ska möjliggöra mindre barngrupper. Det är i det närmaste en dubblering av den satsning som ligger i vänsterstyrets budgetförslag. Överskottsmålet på 2 procent uppnås. Resurserna till välfärdens kärna frigörs genom effektiviseringar av kommunens centrala administration och ökad utdelning från kommunens bolag.

– I svåra ekonomiska tider prioriterar vi barn och unga, dels genom stora satsningar på fler lärare i våra skolor och förskolor, dels genom att inte spendera mer resurser än vad vi har för att inte skuldsätta kommande generationer, säger Daniel Dronjak, oppositionsråd för Moderaterna.

Huddinge ska inte ha några utanförskapsområden eller utsatta områden. Samhället ska vara närvarande i form av engagerad socialtjänst, skola, civilsamhälle och polis. Ett aktivt brottsförebyggande arbete ska bidra till minskad brottslighet och att den upplevda tryggheten ökar. Kommunens parker, lokala centrum och offentliga miljöer ska bli än mer attraktiva och väl omhändertagna.

– Därför fortsätter vi satsningen med ett trygghetspaket som omfattar avhopparverksamhet, föräldrarådgivning, trygghetsvärdar, meningsfull fritid för unga och trygghetskameror. Vi kompletterar paketet med ordningsvakter samt ett extra stöd till föreningar som nattvandrare, säger Ingalill Söderberg, oppositionsråd för Drevvikenpartiet.

I den gemensamma budgeten vill de blålila partierna fortsätta satsa på en meningsfull fritid för barn och unga. Antalet barn som är aktiva i föreningslivet är lägre i våra utsatta områden, framför allt bland flickor. Därför är det dags att ta fram förslag och idéer för att få fler flickor att idrotta. För att alla barn och unga ska ha ett välmående Huddinge att springa och leka i satsas mer på miljön genom extra medel till att återställa våtmarker.

– Kultur- och fritid är enormt viktigt för både folkhälsa och samhällsgemenskap och gör det möjligt för våra barn att orka med skolan och föräldrarnas tjat. Föräldrarnas plånböcker ska inte vara ett hinder för om våra barn och unga ska kunna idrotta och det känns bra att vi i vårt förslag kan öppna idrottens värld för fler. En fritidsbank är bra inte bara för de som får möjligheten att testa nya sporter. Det är bra för den cirkulära ekonomin och för oss med förråd fyllda sportutrustning vi inte längre använder, säger Bo Källström, oppositionsråd för Liberalerna.

Oppositionen satsar stort på äldre och funktionshindrade, det vill säga de Huddingebor som har störst behov av kommunens hjälp. Kvalitén inom äldreomsorgen stärks med 10 miljoner och LSS får 5,2 miljoner mer i jämförelse med vänsterstyrets budgetförslag. Dessutom skapas nya möten över generationsgränserna genom att erbjuda ungdomar feriepraktik med inriktning på digitalt stöd till äldre, i kombination med att 1,5 miljoner läggs på att minska ofrivillig ensamhet bland äldre.

– Ska vi kunna möta behoven måste vi vara beredda att prioritera äldre och funktionshindrade. Jag är genuint oroad över vänsterstyrets bristande engagemang för vården och omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Vi vill peka på en annan väg, där vi både ser till att vården och omsorgen får tillräckliga resurser samtidigt som vi söker nya vägar för att bygga samhällsgemenskap och motverka ensamhet och digitalt utanförskap, säger Karl Henriksson, oppositionsråd för Kristdemokraterna.

För mer information:

Daniel Dronjak (M)
070-879 03 00
daniel.dronjak@huddinge.se

Ingalill Söderberg (DP)
070-198 90 90
ingalill.soderberg@huddinge.se

Bo Källström (L)
070-198 10 35
bo.kallstrom@huddinge.se

Karl Henriksson (KD)
070-198 68 13
karl.henriksson@huddinge.se