Kraftig ökning av lärartätheten i Huddinge

Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden. Foto: Emilia Öije

Den moderatledda koalitionens satsningar på Huddinges skolor har gett resultat. I budgeten för 2022 gjorde man en stor satsning på fler lärare. Färsk statistik visar att antal elever per lärare minskat med 12% under året.

– Det finns förmodligen ingen annan faktor som kan förändra ett livsöde som en framgångsrik skolgång. Att lärare har goda förutsättningar att lära ut är av största vikt och tack vare vår satsning på ökad lärartäthet får de nu mer tid med varje elev, säger Jelena Drenjanin, ordförande i grundskolenämnden.

Huddinge har sedan tidigare bland landets högsta lärarlöner för att locka de allra bästa lärarna till kommunens skolor. Andelen legitimerade lärare, den faktor som anses ha störst effekt på undervisningen, är också hög.

Lärartätheten i Huddinge tar ett kliv från 15.1, vilket är en bottenplacering i länet, till 13.6 och hamnar därmed på länssnittet. Forskning visar att lärartäthet har störst positiv effekt för elever i socioekonomiskt utsatta områden. I Annerstaskolan i Grantorp och Grindstuskolan i Vårby ligger lärartätheten på 8.8 respektive 9.0.

–  När Moderaterna nu går i opposition överlämnas en grundskoleverksamhet med en god ekonomi vars elever får högre betyg än någonsin. Det finns dock fortfarande stora utmaningar inom skolan och vi ser fram emot att jobba tillsammans över blockgränserna för att lösa dem, avslutar Jelena Drenjanin.

Statistik:

Lärartäthet 2021: 15.1 (Skolverket)
Lärartäthet 2022: 13.6 (preliminära siffror från Huddinge kommun)
Andel lärare med lärarlegitimation 2022: 75,7 (Kolada)

Kontakt:

Jelena Drenjanin
Grundskolenämndens ordförande
070-879 04 66
jelana.drenjanin@huddinge.se

Diana Molinsky
Politisk sekreterare
070-255 21 52
diana.molinsky@huddinge.se