Huddingeborna får sänkt skatt

Den styrande koalitionen i Huddinge föreslår i sin budget för 2021 en lägre skattesats om tio öre samtidigt som förskolan, grundskolan och äldreomsorgen prioriteras.

– Den här budgeten är ett resultat av ett flerårigt arbete med att hålla kostnaderna nere och ekonomin i gott skick. Det är positivt att det nu finns utrymme för en liten återbäring till Huddinges skattebetalare, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge

I budgeten finns satsningar på den pedagogiska verksamheten inom förskolan och grundskolan. Dessutom föreslås en tredubbling av den så kallade digitaliseringspotten som har varit en succé för digitaliseringsarbetet inom kommunens verksamheter.

– Vi vill ta hjälp av digitaliseringens möjligheter för att kunna jobba smartare med de resurser som vi har och att kunna prioritera våra pedagogiska verksamheter lite extra känns viktigt. Sammantaget ger vi goda ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en bra service till Huddingeborna, säger Daniel.

Även trivseln och tryggheten ska stärkas med ett nytt trygghetspaket och satsningar på grönare och bättre stadsmiljöer.

– Det här är viktiga komponenter för att göra Huddinge till en ännu bättre kommun att leva och bo i. Det är en stark men också en rättvis budget där vi prioriterar barn och unga och använder Huddingebornas skattepengar smartare, avslutar Daniel.