I förskolan skapas goda förutsättningar för resten av skolgången

Den svenska förskolan har en unik kombination av omsorg, lärande och pedagogik. Kommunens förskoleverksamheter ska präglas av valfrihet och kvalitet. En viktig utgångspunkt är att det ska vara möjligt för båda föräldrarna att förena arbetsliv med ansvar för barn och familj. Förskolan måste därför vara flexibla så att barnens behov kan tillgodoses och förenas med föräldrarna egna yrkesambitioner, utbildning och utveckling.

Moderaterna vill skapa en trygg förskola, för barnen, personalen och föräldrarna. För att främja barnens hälsa och utveckling vill vi erbjuda föräldraskapsstöd. För att stimulera barnens utveckling behöver vi hålla nere barngruppernas storlek för att skapa en trygg och harmonisk miljö.

För att säkra en bra start i livet för alla barn ska förskolan möta barnen utifrån deras egna förutsättningar. Kommunen ska satsa på stärkt kompetens för förskolepersonal inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det är också viktigt att särbegåvade barn får stimulans i förskolan.

  • Hålla nere barngruppernas storlek, särskilt grupperna med de lägsta åldrarna.
  • Erbjuda fler barnskötare möjligheten att vidareutbilda sig till förskollärare.
  • Öka andelen behöriga förskolepedagoger.
  • Stärkt kompetens för personal i förskolan att möta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Behålla rätten till 25 timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga.
  • Verka för att fler profilförskolor, uteavdelningar och dagbarnvårdare ska utvecklas i förskolan.
  • Informera föräldrar och värna om möjligheten att välja dagbarnvårdare och olika pedagogiska inriktningar inom förskolan.
  • Fokusera på att förskolans uppgift är att skapa förutsättningar för en trygg förberedelse inför skolstarten.
  • Erbjuda föräldraskapsstöd till föräldrar med barn i förskolan.