Fler solpaneler på hustaken i Huddinge

Hustak med solpaneler. Källa: Unsplash

Sverige befinner sig just nu mitt i en energikris. Fler Huddingebor än någonsin vill installera solpaneler på hustaken men kommunen avslår alltför många ansökningar.

– Huddinge ska vara en kommun som präglas av ett klimatsmart förhållningssätt och av enkla och smidiga kontakter med myndigheterna. Byråkrati får inte stå i vägen för investeringar i fossilfri energi, säger Love Bergström (M), oppositionsråd i Huddinge.

Många Huddingebor vill investera i solpaneler på deras villatak för att minska de skyhöga elkostnaderna och beroendet av tillförd energi. All fossilfri energiproduktion är viktig för att möta energikrisen på kort sikt, för att återupprätta ett robust elsystem och för att klara klimatomställningen. Trots detta har många fått avslag på ansökningar om bygglov för att sätta upp solpaneler på hustak runtom i Huddinges villaområden.

Införandet av kulturmiljöområden som i mycket breda penseldrag täcker stora delar av kommunens småhusområden har försvårat för dem som vill investera i solpaneler. Vi moderater är mycket stolta över vårt arbete med att bevara villaområdenas karaktär men vi menar att karaktären inte förstörs av solpaneler i majoriteten av ärendena.  

Moderaterna lämnade därför under gårdagens fullmäktigesammanträde in en motion som föreslår att Bygglovs- och tillsynsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att kommunens riktlinjer inte hindrar fastighetsägare i Huddinge från att installera solpaneler inom sina fastigheter förutom när synnerliga skäl föreligger.

För mer information:

Love Bergström (M)
Oppositionsråd
070-198 69 45
love.bergstom@huddinge.se
Diana Molinsky (M)
Politisk sekreterare
070-255 21 52
diana.molinsky@huddinge.se