Erik Ottoson (M) blir vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott

Erik Ottoson, kretsordförande för Huddingemoderaterna och tidigare ordförande i Huddinges kommunfullmäktige blir vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott.

– Jag är stolt och tacksam för att ha fått förtroendet att bli Moderaternas förstanamn i ett utskott överhuvudtaget men särskilt hedersamt är att så klart det rör sig om KU, riksdagens äldsta och mest prestigefyllda utskott, med över 200år på nacken, som bär flera konstitutionellt viktiga uppgifter. Den mest kända av dessa är naturligtvis att vi årligen granskar regeringen och påtalar brister som vi ser, en nära nog delikat uppgift när det rör en regering med det egna partiet som bas. Jag tar rollen på stort allvar i den KU-anda som bygger på saklighet och samförstånd vilken etablerades av Andreas Norlén och Björn von Sydow vidmakthölls av Karin Enström och Hans Ekström och nu ska förvaltas av Ida Karkiainen och undertecknad. Det är inte ett litet arv att bära och jag ser fram emot uppgiften tillsammans med de moderata kollegorna och vännerna från alla andra partier i utskottet både till höger och vänster, Säger Erik Ottoson.