Är du också orolig över den ekonomiska situationen i Huddinges skolor?

I princip alla verksamheter kämpar i den ekonomiskt svåra tid vi befinner oss i just nu. Inflationen har pressat upp priser och lönekostnader vilket skolorna inte har blivit kompenserade för. Denna svåra tid ställer ännu högre krav på ordning, reda och ett tydligt ledarskap vilket Socialdemokraterna tyvärr inte har levererat.

Istället för att prioritera och säkerställa kärnverksamheten fattar man ofinansierade beslut för att kunna skicka pressmeddelanden. De beslutar att alla elever ska få gratis frukost men ger inte skolorna några pengar för att faktiskt kunna genomföra det. Resultatet blir att skolorna som redan står inför effektiviseringar måste skära ner på annat håll.

Trots alla vallöften om mer resurser är nedskärningarna ett faktum. De kommunala skolorna visar redan ett underskott på 22 miljoner i år och förvaltningen säger själva att ekonomin under kommande år ställer mycket höga krav på effektiviseringar, omprioriteringar samt minskade kostnader för att klara en ekonomi i balans.

Under förra mandatperioden när vi Moderater ledde arbetet i grundskolenämnden lyckades vi under perioder med nolluppräkningar både höja lärartätheten markant och samtidigt få ut mer pengar till klassrummen genom att minska på den centrala administrationen. Detta arbete kritiserades då hårt från Socialdemokraterna. Frågan är var de ska hitta pengar för att undvika nedskärningar och uppsägningar kommande år?