@Huddingemoderaterna på Instagram

Nu finns vi äntligen på instagram! Där kommer du kunna följa och lära känna våra företrädare i huddingemoderaterna och få en bättre inblick i den lokala politiken. Hitta oss på @huddingemoderaterna eller via denna länk:https://www.instagram.com/huddingemoderaterna/