Socialdemokraterna har tappat greppet om skolornas ekonomi

Det har varit ett tufft år för kommunens verksamheter och skolorna är inget undantag. Socialdemokraterna har ställt stora besparingskrav på skolorna och tyvärr är prognosen för de kommunala skolorna dyster. Nästan varje ekonomirapport under hösten har visat ett stort underskott och att siffran bara växer. Nu när det är mindre än två månader kvar av året är underskottet uppe i 27 miljoner kronor.

I ekonomiska kristider är det av särskild vikt att vi är försiktiga med vilka krav vi ställer på verksamheterna. Därför förvånades jag över att Socialdemokraterna gick fram med ofinansierade politiska förslag. I Socialdemokraternas budget fanns inte utrymme för till exempel frukost i skolorna. Så man gjorde det enkelt för sig och sa att det ska rymmas inom ram. Samma ekonomiska ram som man räknade upp med noll procent.

Det här rapporterade medierna om och grundskolenämndens ordförande förklarade att satsningen inte ska ske på bekostnad av annan verksamhet. Om man inte kompenserar verksamheterna för löner eller priser och man lägger ett nytt uppdrag som innebär ökade kostnader blir det omöjligt att genomföra utan att ta resurser från annat. Den senaste ekonomirapporten visar att budgetposten som bland annat inrymmer skolfrukost har överskridits med 7,6 miljoner kronor.

Jag är inte emot att man serverar frukost i skolan men jag är kritisk till politiker som inte finansierar sina förslag och som sänder otydliga styrsignaler. När vi ställer tuffa effektiviseringskrav på verksamheterna kan man inte samtidigt köra över professionen. Om det är frukost som behövs för att fler elever ska lyckas med skolan är jag övertygad om att det hade stått högst upp på rektorernas prioriteringslista.

Om skolorna gör ett underskott på 27 miljoner kronor kommer det täckas med det sparade kapitalet som då halveras på bara ett år med det nya styret. När bufferten är tömd kommer skolorna bli återbetalningsskyldiga om problemet med underskotten fortsätter. Styret behöver ta tag i ekonomistyrningen annars riskerar skolorna att hamna i en nedåtspiral som är svår att ta sig ur.

Hampus Holmgren
2:e vice ordförande grundskolenämnden