Rädda östra Huddinges villaområden

Nu är utvecklingsplan för centrala Skogås och Trångsund ute på samråd. Förra veckan höll kommunen ett öppet hus på Östra gymnasiet och vi moderater var där för att informera invånarna om vår syn på utvecklingsplanen.

I mångt och mycket är utvecklingsplanen bra. Det var vi som initierade arbetet under förra mandatperioden och det är positivt att man belyser den potential som finns i den östra kommundelen och pekar ut hur den kan uppnås.

Vi är dock är kritiska till Socialdemokraternas skrivningar som pekar ut ungefär en tredjedel av villaområdena i området för omvandling till flerbostadshus.

Det som är markerat som ”område där komplettering kan prövas” innebär enligt Socialdemokraterna att flerbostadshus får byggas så länge det finns en koppling till kollektivtrafik, som till exempel en busshållplats. Det som är markerat som ”stadsutvecklingsområde för mindre förändring” innebär att området kan förtätas med höghus oavsett koppling till kollektivtrafik. Skrivningarna är medvetet vaga och vilka konsekvenser det får för området är väldigt svårt att utläsa som invånare.

Om du tycker det är fel att man tillåter rivning av villor för att ersätta med flerbostadshus behöver du göra din röst hörd. Det här är en utveckling som Socialdemokraterna har pekat ut i flera övergripande strategier och planer och riskerar därmed drabba de flesta av Huddinges villaområden.

Oavsett var du bor i Huddinge kan du lämna synpunkter på utvecklingsplanen för Skogås och Trångsund där det nu är aktuellt. Det gör du via kommunens hemsida.

Love Bergström
Oppositionsråd