Rädda Huddinges villaområden!

Det nya styret öppnar i Översiktsplan 2050 upp för flerbostadshus i Huddinges idylliska villaområden och går fram med förslaget utan att Huddingeborna fått tycka till om förändringen. Moderaterna försöker få till en återremiss för att rädda villaområdena från sådan exploatering. – Vi anser att våra villaområden är värda att bevara. Många Huddingebor drömmer om att köpa hus och fokus borde ligga på att skapa ny villabebyggelse snarare än att exploatera sönder de befintliga, säger Love Bergström, oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge.   Den översiktsplan som kommer ligga till grund för… Read More »Rädda Huddinges villaområden!

Fler solpaneler på hustaken i Huddinge

Sverige befinner sig just nu mitt i en energikris. Fler Huddingebor än någonsin vill installera solpaneler på hustaken men kommunen avslår alltför många ansökningar. – Huddinge ska vara en kommun som präglas av ett klimatsmart förhållningssätt och av enkla och smidiga kontakter med myndigheterna. Byråkrati får inte stå i vägen för investeringar i fossilfri energi, säger Love Bergström (M), oppositionsråd i Huddinge. Många Huddingebor vill investera i solpaneler på deras villatak för att minska de skyhöga elkostnaderna och beroendet av tillförd energi. All fossilfri energiproduktion är viktig för att möta… Read More »Fler solpaneler på hustaken i Huddinge

Säkerställ att kommunens bidrag till studieförbund inte finansierar kriminell verksamhet

Efter rapporter om att det förekommit allvarlig kriminalitet i verksamhet som bedrivits av ABF i grannkommunen Botkyrka vill Moderaterna i Huddinge nu att rutiner tas fram för att säkerställa att Huddingebornas skattemedel inte finansierar brottslighet. – Studieförbunden är med och bidrar till lärande och kulturliv. Men det finns brister i systemet och vi får inte vara naiva. Vi vill dels försäkra oss om att bidrag från Huddinge kommun betalar ut idag inte går till kriminell verksamhet. Vi vill också vara proaktiva för att förhindra att det som skett på ABF… Read More »Säkerställ att kommunens bidrag till studieförbund inte finansierar kriminell verksamhet

Oppositionen i Huddinge prioriterar barn och äldres trygghet

Det Blålila samarbetet med Moderaterna, Drevvikenpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lägger idag gemensamt sin första skuggbudget efter valet. Den största satsningen går till Huddinges elever med 30 miljoner som öronmärks för att anställa fler lärare. 14 miljoner satsas på fler förskollärare som ska möjliggöra mindre barngrupper. Det är i det närmaste en dubblering av den satsning som ligger i vänsterstyrets budgetförslag. Överskottsmålet på 2 procent uppnås. Resurserna till välfärdens kärna frigörs genom effektiviseringar av kommunens centrala administration och ökad utdelning från kommunens bolag. – I svåra ekonomiska tider prioriterar vi barn… Read More »Oppositionen i Huddinge prioriterar barn och äldres trygghet

Utveckla Kvarnbergsplan som idrottskluster

I dagarna fattas det efterlängtade beslutet om en ny simhall på Kvarnbergsplan i Huddinge. Moderaterna ser en stor potential i att vidare utveckla området som idrottskluster med exempelvis en ny idrottshall, 11-spelplan och löpbanor. – Att investera i idrott skapar ovärderliga mervärden i form av folkhälsa, integration och livskvalitet. Man behöver planera för fler idrottsytor snarast för att möta både dagens och framtidens behov, säger Love Bergström (M), oppositionsråd i Huddinge. Det finns redan idag ett behov av nya ytor för idrottande i centrala Huddinge och när den nya simhallen… Read More »Utveckla Kvarnbergsplan som idrottskluster

Kraftig ökning av lärartätheten i Huddinge

Den moderatledda koalitionens satsningar på Huddinges skolor har gett resultat. I budgeten för 2022 gjorde man en stor satsning på fler lärare. Färsk statistik visar att antal elever per lärare minskat med 12% under året. – Det finns förmodligen ingen annan faktor som kan förändra ett livsöde som en framgångsrik skolgång. Att lärare har goda förutsättningar att lära ut är av största vikt och tack vare vår satsning på ökad lärartäthet får de nu mer tid med varje elev, säger Jelena Drenjanin, ordförande i grundskolenämnden. Huddinge har sedan tidigare bland… Read More »Kraftig ökning av lärartätheten i Huddinge

Erik Ottoson (M) blir vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott

Erik Ottoson, kretsordförande för Huddingemoderaterna och tidigare ordförande i Huddinges kommunfullmäktige blir vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott. – Jag är stolt och tacksam för att ha fått förtroendet att bli Moderaternas förstanamn i ett utskott överhuvudtaget men särskilt hedersamt är att så klart det rör sig om KU, riksdagens äldsta och mest prestigefyllda utskott, med över 200år på nacken, som bär flera konstitutionellt viktiga uppgifter. Den mest kända av dessa är naturligtvis att vi årligen granskar regeringen och påtalar brister som vi ser, en nära nog delikat uppgift när det… Read More »Erik Ottoson (M) blir vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott

Fler infartsparkeringar i Centrala Huddinge

I samband med utvecklingen av det nya kvarteret vid Tingshuset planeras nu ytterligare 40 infartsparkeringar i anslutning till pendeltågsstationen i Huddinge centrum. – Det känns bra och viktigt att få till fler infartsparkeringar på ytterligare en plats i Huddinge. Många arbetar i eller norr om Stockholms Stad och med fler infartsparkeringar kan vi både minska utsläppen och underlätta för Huddingebornas livspussel, säger Love Bergström (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Nyligen invigdes även ett nytt parkeringsgarage i Stuvsta. Tillskotten är ett resultat av Moderaternas mål om fler platser för infartsparkering i… Read More »Fler infartsparkeringar i Centrala Huddinge

Moderaterna i Huddinge söker en valombudsman!

Vill du vara med och verka för en moderat valseger i Huddinge, länet och nationellt? Då bör du söka tjänsten som vår valombudsman inför valet i september. Som valombudsman har du ett övergripande ansvar vårt lokala valrörelsearbete. Våra valkampanjer kommer bedrivas under alla tider på dygnet i samverkan mellan våra tjänstemän och en stor grupp ideellt engagerade medlemmar i partiet. Arbetet fördelas så att det administrativa och förberedande arbetet i huvudsak görs av våra tjänstemän och mötet med väljarna och annan kampanjverksamhet främst görs av våra ideellt engagerade medlemmar. Vi söker dig… Read More »Moderaterna i Huddinge söker en valombudsman!

För att få ordning på Sverige måste vi få ordning på skolan.

Vi har bra skolor i Huddinge. Fler och fler elever är nöjda med sin skola. Det genomsnittliga meritvärdet när de går ut årskurs 9 ökar varje år och är nu högre än någonsin tidigare. Men den svenska skolan står inför stora utmaningar som behöver bemötas även på lokalt plan.   Moderaterna i Huddinge har konkreta förslag för hur vi ska se till att alla elever får en bra skolgång och en god start i livet. Resurserna ska gå till klassrummen. Huddinge är en attraktiv kommun för barnfamiljer – något vi… Read More »För att få ordning på Sverige måste vi få ordning på skolan.