Socialdemokraterna har tappat greppet om skolornas ekonomi

Det har varit ett tufft år för kommunens verksamheter och skolorna är inget undantag. Socialdemokraterna har ställt stora besparingskrav på skolorna och tyvärr är prognosen för de kommunala skolorna dyster. Nästan varje ekonomirapport under hösten har visat ett stort underskott och att siffran bara växer. Nu när det är mindre än två månader kvar av året är underskottet uppe i 27 miljoner kronor. I ekonomiska kristider är det av särskild vikt att vi är försiktiga med vilka krav vi ställer på verksamheterna. Därför förvånades jag över att Socialdemokraterna gick fram… Read More »Socialdemokraterna har tappat greppet om skolornas ekonomi

Oppositionen kräver en åtgärdsplan för trafiksituationen på Vistaskolan

Vistaskolan i Huddinge är en fantastisk skola dit många elever söker sig. Skolan är Huddinges största och många elever lämnas samtidigt av sina vårdnadshavare på morgnarna. Trafiksituationen har blivit ohållbar på grund av att stressade föräldrar bryter mot lagar och regler. Beteendet är så pass allvarligt att elevernas trafiksäkerhet har satts ur spel och därför kräver oppositionen en åtgärdsplan. – Vi har besökt skolan och lyssnat till ledningen som gjort allt de kan för att förbättra situationen. Skolan behöver stöd från centralt håll och därför kräver vi att det politiska… Read More »Oppositionen kräver en åtgärdsplan för trafiksituationen på Vistaskolan

Daniel Dronjak avgår som gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge

Efter 25 år i Moderaternas och Huddingebornas tjänst väljer Daniel Dronjak att gå vidare mot nya utmaningar. Med historiska 14 år som kommunstyrelsens ordförande i Huddinge är han den politiker som tjänstgjort längst på posten i kommunens moderna historia. Under 25 år har Dronjak en varit en nyckelperson och en drivande kraft i utvecklingen av Huddinge som har gått ifrån att vara en anonym kommun till en växande destination som invånare lockas till och som företag och investerare strävar efter att vara en del av. – Huddinge har upplevt en… Read More »Daniel Dronjak avgår som gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge

Är du också orolig över den ekonomiska situationen i Huddinges skolor?

I princip alla verksamheter kämpar i den ekonomiskt svåra tid vi befinner oss i just nu. Inflationen har pressat upp priser och lönekostnader vilket skolorna inte har blivit kompenserade för. Denna svåra tid ställer ännu högre krav på ordning, reda och ett tydligt ledarskap vilket Socialdemokraterna tyvärr inte har levererat. Istället för att prioritera och säkerställa kärnverksamheten fattar man ofinansierade beslut för att kunna skicka pressmeddelanden. De beslutar att alla elever ska få gratis frukost men ger inte skolorna några pengar för att faktiskt kunna genomföra det. Resultatet blir att… Read More »Är du också orolig över den ekonomiska situationen i Huddinges skolor?

Öppet brev till regionråden Anton Fendert (MP) och Aida Hadžialić (S) med krav på åtgärder för att lösa pendeltågskaoset

Till trafikregionråd Anton Fendert och finansregionråd Aida Hadžialić. Det har varit ett mörkt år för alla de länsbor som är beroende av en fungerande pendeltågstrafik för att få sina livspussel att gå ihop. Vintern och stora delar av våren präglades av inställda tåg och förseningar. Som om detta inte var nog för hårt prövade pendeltågsresenärer drabbas de nu efter sommaren av en ny tidtabell som innebär att antalet avgångar i rusningstid på västra stambanan mot Södertälje i det närmaste halveras. Resenärer som tidigare kunnat lita på att pendeltåget kommer i… Read More »Öppet brev till regionråden Anton Fendert (MP) och Aida Hadžialić (S) med krav på åtgärder för att lösa pendeltågskaoset

Utveckla Kungens Kurva med Brooklyn som förebild

Kungens Kurva står inför en spännande utveckling. Området som idag kännetecknas av handel och industri blir en regional stadskärna med 10 000 nya bostäder. För att bevara historiska värden och samtidigt skapa en attraktiv miljö föreslår Moderaterna att ett gestaltningsprogram som pekar ut tegelfasader tas fram. – I Kungens Kurva har vi möjlighet att skapa en urban och levande stadsdel som tar inspiration från områden som Brooklyn i New York och Kopparlunden i Västerås där tegelbyggnader står i centrum. Det skapar goda möjligheter till återbruk och tillsammans med tydliga prioriteringar på… Read More »Utveckla Kungens Kurva med Brooklyn som förebild

Visioner från villamattan

En till arbetsvecka med glädje och spänst i Huddinges tjänst har passerat. Efter att ha kastat in tre enkla frågor till måndagens fullmäktige sitter vi i en vildvuxen trädgård och skriver ner våra visioner för Huddinge med bidragen till Eurovision 2023 i bakgrunden. Vi moderater pratar ofta om frihet och självförverkligande men att koka ner hela vår ideologi till en mål- och visionstext för en kommunal verksamhet på ett A4 är betydligt svårare än vad man kan tro. Tur att det politiska arbetet är mycket mer än bara enstaka texter.… Read More »Visioner från villamattan

Seger för Moderaterna och villaägarföreningarna i striden om Huddinges översiktsplan

Moderaterna och villaägarföreningarnas kamp för att skydda Huddinges villaområden har gett resultat. Socialdemokraterna öppnade i den nya översiktsplanen upp för mer flerbostadshus i villaområden men efter stark kritik backar man till en mer nyanserad formulering.  – Jag är positiv till den stora utveckling som Huddinge står inför men den bör ske i våra utpekade stadskärnor. Vi kan bygga nytt samtidigt som vi bevarar våra uppskattade villaområden. Därför är det glädjande och viktigt att vi fått igenom en förändring i översiktsplanen, säger Love Bergström (M) oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge. Huddinges… Read More »Seger för Moderaterna och villaägarföreningarna i striden om Huddinges översiktsplan

Genomför fördjupade bakgrundskontroller av kommunens personal

Moderaterna föreslår att Huddinge kommun ska genomföra bakgrundskontroller av personal likt Södertälje och Botkyrka för att rusta organisationen mot välfärdsbrottslighet. – Att miljardbelopp av skattemedel missbrukas och hamnar i de kriminellas fickor istället för att stärka välfärden är allvarligt. Det finns ingen anledning att tro att Huddinge skulle vara en frizon för den organiserade brottlighetens intresse och vi bör lära av andra kommuner och införa bakgrundskontroller av personal även här i vår kommun, säger Daniel Dronjak, oppositionsråd för Moderaterna. Förekomsten och omfattningen av välfärdsbrott och otillåten påverkan ökar i det… Read More »Genomför fördjupade bakgrundskontroller av kommunens personal

Huddinge kommun river helt ny hundrastgård och bygger upp den igen ca 50 meter bort för 550tkr

Efter att ett fåtal boende i området inkommit med klagomål på den nya hundrastgården intill fotbollsplanen vid Nytorps Mosse ska rastgården nu rivas för att därefter byggas upp på nytt igen ett stenkast bort. Notan för misstaget uppgår till minst 550 000kr.   – Det är en oansvarig hantering av Huddingebornas skattemedel och jag för förvånad över att det nya styret med Socialdemokraterna i spetsen låter detta ske, säger Daniel Dronjak, oppositionsråd för Moderaterna. Många Huddingebor är hundägare och det har länge funnits en stor efterfrågan på hundrastgårdar runt om i… Read More »Huddinge kommun river helt ny hundrastgård och bygger upp den igen ca 50 meter bort för 550tkr