Om oss

Moderaterna – Huddinges näst största parti
Efter valet 2018 stod det klart att Moderaterna tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet samt Huddingepartiet hade fått fortsatt förtroende att styra Huddinge. Moderaterna har 16 av totalt 61 mandat i kommunfullmäktige.

Gruppledare för Moderaterna är Daniel Dronjak som även är ordförande i Kommunstyrelsen.

Daniel Dronjak, Jelena Drenjanin och Christina Eklund är partiets tre kommunalråd. Daniel ansvarar för övergripande frågor såsom ekonomi, personal, näringsliv och fysisk planering. Jelena är ordförande i Grundskolenämnden. Christina är ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Moderaterna har ytterligare två ordföranden i kommunens nämnder. Eva Carlsson-Paulsén är ordförande i Socialnämnden, Love Bergström i Bygglov- och tillsynsnämnden.

 

HUDDINGEMODERATERNAS HISTORIA

Historik

Allmänna Valmansförbundet, som bildades 1904, var de Moderatas eller Högerns officiella beteckning, när lokalföreningen i Huddinge bildades 1917 och tog namnet Huddinge Borgerliga Kommunalförening. Från den tiden och flera årtionden framåt finns det tyvärr inget arkivmaterial kvar. Bevarade protokoll från års- och styrelsemöten finns först från och med 1953.Inom allmänna valmansförbundet hade 1910 bildats den Moderata Valföreningen för Stockholms läns södra riksdagsmannavalkrets. Det finns flera skäl till att föreningen bildades just 1917. Vid den tiden pågick arbetet med en rösträttsreform, som skulle komma att leda till införandet av allmän rösträtt 1919 för män och kvinnor. Samtidigt påfick en översyn av kommunallagsstiftningen, som ledde till införandet av kommunfullmäktige i Huddinge 1919. I mitten av 1910-talet – inför det förväntade genomförandet av den allmänna rösträtten gick partiet ut med en uppmaning till sina distriktorganisationer att aktivera partiarbetet i de enskilda kommunerna genom bl a bildandet av lokala föreningar. De konkurrerade partierna i Huddinge hade redan hunnit organisera sig lokalt; socialdemokraternas arbetarkommun kom till 1914 och kommunisterna var ännu tidigare ute. Tiden var mogen för en lokalorganisation i Huddinge inom Allmänna Valmansförbundet.

Några viktiga årtal i Huddingemoderaternas historia

1917 Partiföreningen bildas och ges nämneet Huddinge Borgerliga Kommunalförening. Ordförande Hugo Påhlsson.

1919 Förättades val till kommunfullmäktige första gången. Partiet Huddinge Borgerliga kommunalförening får 6 av 22 mandat. Kommunfullmäktiges ordförande blev Gideon Hydén.

1927 Huddinge Nationella Ungdomsförbund bildas. Ordförande Erik Övergaard.

1928 Huddinge Moderata Kvinnoklubb bildas. Ordförande Nonny Karlsson.

1932 Hugo Påhlsson avgår och Gideon Hydén väljs till ny föreningsordförande.

1935 Huddinge Nationella Ungdomsförbund upplöses.

1939 Partiföreningen ändrar namn till Huddinge Högerförening.

1953 Huddinge Unghögerförening och Högerns tjänstemannaklubb i Huddinge bildas.

1963 Huddinge Unghögerförening upplöses.

1965 Lokalföreningen för Östra Huddinge bildas. Ordförande Pontus Wahlin.1969 Föreningen ändrar namn till Moderata Samlingspartiet.

1975 Särskild kretsstyrelse inrättas. Ordförande Magnus Dager.

1975 Utgivningen av tidningen “Vi i Huddinge” börjar.

1976 Lokalföreningen för Västra Huddinge bildas. Ordförande Birger Olsson.

1980 Partiet besätter posten som ordförande i kommunstyrelsen med Seved Petrén.

1986 Partiet återtar ordförandeposten i kommunstyrelsen; Seved Petrén.

1986 Moderaterna i Huddinge får en riksdagsman; Jerry Martinger.

1992 Partiet besätter posten som kommunstyrelens ordförande. Jan Hjertsson.

1992 Huddingemoderaterna firar sitt 75-års-jubileum den 12 september.

1999 Partiet återtar ordförandeskapet i kommunstyrelsen. Jan Hjertsson.

2002 Bo Trygg väljs till gruppledare och ordförande i kommunstyrelsen

2003 Bo Trygg väljs till kommunalråd i opposition

2006 Moderaterna gör ett succéval och blir största parti i Huddinge. Bo Trygg väljs till kommunstyrelseordförande. Anti Avsan tar plats i riksdagen.

Vid årsskiftet 2008/2009 går Bo Trygg i pension som heltidspolitiker. Daniel Dronjak Nordqvist blir från och med den 1 januari 2009 ny moderat gruppledare och ordförande i kommunstyrelsen.

2010 Moderaterna blir Huddinges största parti med 21 mandat.
Daniel Dronjak Nordqvist fortsätter som gruppledare samt ordförande i kommunstyrelsen.
Jelena Drenjanin utses av Regionkommittén att vara en av Sveriges 12 ledamöter i utskottet Civex, som arbetar med regionfrågor inom EU.

2014 Moderaterna behåller makten i Huddinge och fortsätter att styra men denna gång i minoritet tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

2017 landar Huddinges styrande koalition avtalet om Spårväg syd som planeras mellan Flemingsberg och Älvsjö.

2018 vinner Huddinge ”Årets kommun 2017” på fastighetsgalan tack vare den starka tillväxten i Flemingsberg.

2018 landar kommunen ett avtal med Fabege om att skapa plats för 50 000 boende, 50 000 arbetande och 50 000 besökare i Flemingsberg. Investeringar uppåt 30 miljarder ska omvandla Flemingsberg till en affärsstad på tio år.

2018 vinner Huddinge utmärkelsen ”Årets naturvårdskommun” för andra gången i rad.

2018 får den moderatledda koalitionen fortsatt förtroende att styra Huddinge.

2019 öppnar Widerströmska gymnasiet i Flemingsberg – ett unikt gymnasium med fokus på life science och som erbjuder en studiemiljö mitt bland framtidens forskare, tekniker, lärare och entreprenörer.

2020 Operan och Dramaten bestämmer sig för att flytta till framtidens Flemingsberg. Fabege som driver omvandlingen av Flemingsbergs stationsområde till en ny affärsstad har lovat nationalscenerna en byggnad på cirka 12 000 kvadratmeter. Planen är att börja bygga den 2022 och att den ska stå klar 2024.

2020 föreslår koalitionen en skattesänkning med 10 öre i förslag till mål och budget för 2021