Södertörnsledamöter tar strid för Tvärförbindelse Södertörn

Riksdagsledamöterna Erik Ottoson (M) och Alexandra Anstrell (M) har lämnat in en motion till riksdagen om att säkerställa full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn.

I snart 40 år har Tvärförbindelse Södertörn planerats, diskuterats och skjutits upp. I den senaste planen för nationell infrastruktur fick Tvärförbindelse Södertörn mindre pengar än väntat av regeringen.

Trafikverket har uppgett att projektet fortsätter som planerat trots att vägen bara är finansierad till hälften. Får inte projektet full finansiering i nästa nationella plan för infrastruktur är det stor risk att vägen blir försenad.

Södertörn ska växa med omkring 70 000 bostäder. Redan idag är trafiknätet överbelastat. Därför har Moderaternas riksdagsledamöter från Södertörn lyft frågan om full finansiering genom en motion som är inlämnad till riksdagen.

Motionen finns att läsa här.