Så bekämpar vi brottslighet

En mans liv har släckts efter att en handgranat detonerat på ett öppet torg där barn och vuxna rör sig dagligen. Det är hänsynslöst. Det är rått. Det är obegripligt.

Att det i en trygg kommun som Huddinge kan inträffa en sådan tragisk händelse understryker att vårt öppna samhälle är skört. Det är lätt att förvandla ett öppet torg till en våldsam plats där oskyldiga människor får sätta livet till. Ändå är det bara ett av en lång rad av våldsbrott som drabbar människor i Sverige varje vecka.

Går brottslighet att förebygga? Ja, men det är svårt och det tar tid. I Huddinge jobbar vi målmedvetet och långsiktigt med att ge fler barn en bra start i livet. Ingen ska behöva ärva sina föräldrars problem.

Det viktigaste arbetet ligger i skolan. Lyckas du där så är chansen stor att du lyckas i livet. Huddinge har ett fantastiskt föreningsliv som erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Det gör skillnad. Inom det sociala området handlar det om att fånga upp föräldrar och barn så tidigt som möjligt och att ge stöd i föräldraskapet.

Kommunen jobbar tillsammans med ungdomspsykiatrin och lokalpolisen för att minska hot och våld bland barn och unga, för mindre frånvaro i skolan och för ett bättre mottagande av nyanlända barn och unga.

Vi jobbar med sociala insatsgrupper för att punktmarkera de som löper störst risk att hamna i en kriminell bana. Det förebyggande arbetet räcker dock inte. Rättssamhället måste ges resurser och verktyg för på allvar kunna bekämpa den grova brottsligheten här och nu.

Moderaterna föreslår ett paket av åtgärder, bl.a. 2600 fler poliser i Stockholms län, skärpta straff för gängbrottslighet och vapenbrott, slopad straffrabatt och bättre möjligheter att sätta upp övervakningskameror.

Alla dessa åtgärder behövs, men det vore naivt att tro att det löser alla problem. Det är kampen för att varje ung människa ska göra ett positivt livsval som är den verkliga utmaningen. Vi behöver göra mer och det är en kamp vi för i Huddinge varje dag.

 

/Daniel Dronjak
Kommunstyrelsens ordförande i Huddinge