Ny skola med naturvärden planeras i Segeltorp

Långsjöskolan, som blir en ny skola i Segeltorp, ska byggas intill naturreservatet Gömmaren. Skolans utformning kommer att planeras efter omkringliggande område som både har inslag av villabebyggelse men också av många naturvärden. I detaljplanen har träd och andra växtligheter bevarats och kringliggande djurliv skonas med bland annat ett grodhotell, fågelholkar och fladdermusholkar.

Nytt nummer av Vi i Huddinge!

Visste du att Sjöängsparken och att Flemingsbergsparken rustas upp? Eller att det planeras för ett nytt och unikt […]