Ny rulltrappa i Flemingsberg

Rulltrappshuset i Flemingsberg byggdes i samband med att Flemingsbergs station öppnade i slutet av åttiotalet och avsikten var att skapa en gångförbindelse mellan stationen och Huddinge sjukhus. Byggnaden innehåller tre rulltrappor och en hiss. Anläggningen uppfördes av Stockholms läns landsting.

Rulltrapporna i rulltrapphuset Flemingsberg har under en längre tid varit i behov av renovering. Rulltrapporna har varit föråldrade och driften av dessa varit kostsamt och svårt. Driften av rulltrapporna och snedhissen har av driften beräknats till ca 1 miljon kronor årligen. Ca 20 000 människor passerar rulltrappshuset per dygn.

Projektets etapp ett ska kunna stå färdigt under vintern 2018 och etapp två färdigställs under vintern 2019.