Daniel Dronjak skriver om kommunens trygghetsarbete

Efter en efterlängtad sommar är hösten här. Det har varit en tuff start på många håll runt om i landet. Det grova våldet har gjort sig påmint och vi är många som delar oron över dess utbredning i samhället. Krafttag måste till för att återta kontrollen och bekämpa den organiserade brottsligheten. Vår viktigaste roll i trygghetsarbetet som kommun är det brottsförebyggande arbetet. Det är ingen främmande roll för Huddinge.

I skrivande stund har Huddinge tillsammans andra aktörer blivit nominerade till årets trygghetsskapare. Samverkansprojektet ”Unga för orten” är en av bakgrunderna till nomineringen. Projektet syftar till att involvera unga personer till trygghetsarbete genom feriepraktik i sitt område. Det är väldigt roligt att projektet har blivit uppmärksammat.

Just nu har vi ett ärende på gång om kamerabevakning i kommunen. Det är ett viktigt vallöfte som koalitionen nu genomför. Fler live-kameror ser också ut att vara på väg inom pendeltrafiken tack vare Region Stockholm. Kamerabevakning behövs dels för att förebygga brott men också för att klara upp brott och främja lagföring.

Under hösten kommer kommunens trygghetsdialoger att fortsätta. Vi har anställt en trygghetssamordnare för att trappa upp trygghetsarbetet. Vi har också flera samhällsbyggnadsprojekt som riktar in sig på trygghet, som att stärka gula gången i Flemingsberg med trygghetsskapande belysning m.m. Grannsamverkan i kommunen har också ökat och det är inte enbart villaområdena som har fått igång arbetet utan även många hyresbostäder har anslutit sig.

Det här är bara några exempel på kommunens trygghetsarbete. Om du är intresserad av att veta mer eller att engagera dig i kommunens trygghetsarbete finns mer information på kommunens hemsida, huddinge.se.

 

/Daniel Dronjak