Moderaterna kritiska mot beskedet om att Huddinge inte får en ny ÅVC

Trots påtryckningar från opposition och Huddingebor går det S-ledda styret nu fram med ett ärende om att avsluta uppdraget om en ersättande anläggning efter det att återvinningscentralen i Flemingsberg stängt ner. Antalet ÅVC:er i Huddinge har gått från två till en och kan på sikt bli noll.

– Vi förhandlade länge och lyckades få med alla andra ägarkommuner på att SRV skulle öppna en ny anläggning i Huddinge. Det var inte ett enkelt uppdrag men något som vi och många Huddingebor tycker är viktigt. Därför är det olyckligt att Socialdemokraterna nu helt släpper frågan. Man böjer sig för bolaget istället för att få bolaget att arbeta för Huddingeborna, säger Love Bergström (M), oppositionsråd i Huddinge.

Huddinge är en av länets största kommuner både sett till yta och invånarantal, och kommunen har ambitiösa planer på bostadsbyggande och tillväxt framöver. Trots en ökande befolkning har antalet återvinningscentraler minskat från två till en när centralen i Flemingsberg stängdes för ett år sedan. Enligt Huddinge kommuns utvecklingsplan riskerar även centralen i Skogås att stängas i framtiden. Många boende i Västra Huddinge har tidigare använt återvinningscentralen i Sätra för att lämna sitt avfall, men även den kommer nu att stängas.

När det under förra mandatperioden stod klart att Flemingsbergs återvinningscentral behövde stängas ner inleddes förhandlingar av det dåvarande Moderatledda styret med övriga ägarkommuner i SRV AB som resulterade i ett uppdrag om att ersätta anläggningen. Under de snart två år som gått efter maktskiftet har det varit tyst i frågan fram tills nu. Nu ligger det ett ärende på bordet där uppdraget föreslås avslutas utan åtgärd.

God tillgång till återvinningscentraler är väsentligt för att minska miljöförstöring och spara resurser genom effektiv återvinning. Att försvåra för Huddingeborna att ta ansvar genom att lämna in och återvinna sitt avfall går stick i stäv med de ambitiösa klimatmål som Huddinge har antagit. Att den minskade tillgången till återvinningscentraler är en fråga som berör är tydligt. Inlämnade Huddingeförslag (medborgarförslag) har samlat många signaturer och det har diskuterats flitigt i sociala medier.

– Vi har föreslagit Sofielund i Gladö som en möjlig plats för en ny återvinningscentral. Vi utesluter dock inte andra platser. Det viktiga är att frågan om lokalisering utreds ordentligt och det har inte skett. Tvärtom upplever vi ett ointresse från både SRV och styret i Huddinge, säger Love Bergström (M).

För mer information:

Love Bergström (M)
Oppositionsråd
love.bergstrom@huddinge.se
070-198 69 45