Daniel Dronjak
Gruppledare och oppositionsråd
Daniel.dronjak@huddinge.se

Love Bergström
Oppositionsråd Samhällsbyggnadsfrågor
Love.bergstrom@huddinge.se

Erik Ottoson
Kretsordförande
Erik.Ottoson@riksdagen.se

Natur- och stadsmiljönämnden
Diana Molinsky
diana.molinsky@huddinge.se

Bygglov- och tillsynsnämnden
Cecilia Sundberg
cecilia.sundberg@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden
Anna Bredin
anna.bredin@huddinge.se

Socialnämnden
Mats Österholm
mats.osterholm@huddinge.se

Grundskolenämnden
Hampus Holmgren
hampus.holmgren@huddinge.se

Förskolenämnden
Patrik Rahm
patrik.rahm@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Carina Tärnsby
carina.tarnsby@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden
Kennet Bergh
kennet.bergh@huddinge.se

Hampus Holmgren
Kanslichef
070-198 48 06
hampus.holmgren@huddinge.se

Diana Molinsky
Kommunikation och press
070-255 21 52
diana.molinsky@huddinge.se