Daniel Dronjak
Gruppledare och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Daniel.dronjak@huddinge.se

Erik Ottoson
Kretsordförande och riksdagsledamot
Erik.Ottoson@riksdagen.se

Jelena Drenjanin
Grundskolenämnden
Jelena.drenjanin@huddinge.se

Love Bergström
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Love.bergstrom@huddinge.se

Eva Karlsson-Paulsén
Socialnämnden
eva.paulsen-karlsson@huddinge.se

Hampus Holmgren
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Hampus.holmgren@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden
Jennifer Lind
jennifer@stadsallskapet.se

Förskolenämnden
Mats Österholm
mats@stockholmlaw.se

Kultur- och fritidsnämnden
Diana Molinsky
diana.molinsky@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden
Peter Höög
peter.hoog@huddinge.se

Hampus Holmgren
Kanslichef
070-198 48 06
hampus.holmgren@huddinge.se

Diana Molinsky
Kommunikation och press
070-255 21 52
diana.molinsky@huddinge.se