Insändare om Moderaternas förslag till budget: anställ fler socialpedagoger i skolorna

Det är budgettider i Huddinge och partierna presenterar förslag på hur kommunen ska styras kommande år. I helgen syntes vår insändare i tidningen om vårt förslag till budget.

Trots att de flesta kommuner och regioner kämpar för att få ekonomin just nu har vi i Huddinge faktiskt en hel del pengar att spendera tack vare regeringens stora statsbidrag och många år av ordning och reda under moderat styre.

Att styrets samarbetspartner Vänsterpartiet då vill passa på att höja kommunalskatten trots att ekonomin är god och att Huddinges hushåll redan kämpar med höga räntor och inflation borde vara en varningsklocka för alla som delar inställningen om att skattemedel tillhör invånarna – inte politiker.

Huddinges verksamheter får stora tillskott både i styrets budget och i vår oppositionsbudget. Men politik är inte bara ett race om vem som lägger mest pengar – det handlar om styrning och hur man använder dem. (S) väljer att göra stora uppräkningar som historiskt har lett till en större central förvaltning som man sedan måste betala för år efter år. Vi gör i stället riktade satsningar på barn och unga.

Vi vill ge personalen i Huddinges skolor och förskolor fler kollegor genom att anställa fler förskolepedagoger, lärare och en socialpedagog på varje skola som kan bidra till tryggare miljöer och stötta de elever som bär med sig sociala utmaningar hemifrån. Vi vill få i gång fler läxhjälpsverksamheter, införa ett resursstöd och stärka arbetet med föräldrastöd.

Mer administration kommer inte att bryta den negativa samhällsutvecklingen. Fler socialpedagoger och lärare parallellt med regeringens stora satsningar på polis- och rättsväsendet kan faktiskt göra det.

Love Bergström
Oppositionsråd