23 skolor blir utan resurser för likvärdiga förutsättningar

Enligt avtalet med Vänsterpartiet ska Socialdemokraterna förändra den socioekonomiska resursfördelningen i skolan. Socioekonomisk resursfördelning ska bidra till att fler elever når målen genom att stärka elever med sämre förutsättningar att lyckas i skolan.

För att rikta resurserna rätt tog vi i det tidigare styret fram indexmodellen för att elevernas faktiska behov ska vara styrande i resursfördelningen. Modellen utgår från socioekonomiska bakgrundsfaktorer som starkast bidrar till att en elev inte når skolans mål och fördelar resurserna mot dessa grupper.

När vi tog fram indexmodellen konstaterade man att socioekonomiska bakgrundsfaktorer påverkar förutsättningarna i alla skolor. Därför fick alla skolor ta del av resurserna.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet har beslutat att revidera modellen. I deras modell beräknar man skolornas socioekonomiska index utifrån elevsammansättningen och drar ett streck vid genomsnittet. Skolor över genomsnittet kompenseras för elevernas behov, skolorna under genomsnittet blir utan resurser.

Det blir inte en rättvis fördelning som tar hänsyn till alla elevers behov.

Skolor med ett socioekonomiskt index som är lägre än genomsnittet har också elever med bakgrundsfaktorer som påverkar deras förutsättningar att lyckas med skolarbetet. De behöver också få sina behov tillgodosedda i resursfördelningen.

Resursfördelningen i skolan borde fortsättningsvis styras utifrån elevernas behov. I det nya styrets modell är det ett genomsnitt som avgör om en skola får resurser eller inte. I den modellen lämnas 23 skolor helt utan resurser. Elever med socioekonomiska bakgrundsfaktorer i dessa skolor får därmed ett lägre värde bara för att de går i ”fel” skolor.

Det är orättvist och obegripligt hur det nya styret väljer att frångå principen om att elevernas behov ska vara styrande i resursfördelningen.

Nedan listas skolor som inte längre får resurser att skapa likvärdiga förutsättningar:

Balingsnässkolan
Hörningsnässkolan
Innovitaskolan Myrängen
Innovitaskolan Segeltorp
Internationella Engelska Skolan Huddinge
Internationella Engelska Skolan Länna
Kräpplaskolan
Kungsklippeskolan
Kvarnbergsskolan
Källbrinksskolan
Långsjöskolan
Lärande grundskola Skapa
Segeltorpsskolan
Skansbergsskolan
Skogskällan
Snättringeskolan
Solfagraskolan
Stenmoskolan
Stensängsskolan
Södertörns friskola
Utsäljeskolan
Vistaskolan
Ängsnässkolan