Öppet brev till infrastrukturministern

Till: Infrastrukturminister Thomas Eneroth angående kaoset i Stockholms pendeltågstrafik

Hör intervjun här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6861619

 

Varje dag görs cirka 300 000 resor med pendeltåg i Stockholmsregionen vilket gör det till landets största järnvägstrafik sett till antalet resenärer. Stockholmarna använder pendeltåget för att ta sig till utbildning, arbete, läkarbesök, anställningsintervjuer, tjänsteresor och mycket mer. Huddingeborna är flitiga pendlare då kommunen har hela fem pendelstågsstationer. Tillsammans reser cirka 30 000 resenärer om dagen från dessa stationer. Att pendeltågen fungerar är A och O för att pendlarnas vardag ska fungera så att man kommer i tid till skola och arbete, hinner hämta på förskolan innan den stänger och kan ställa bilen hemma och därmed slippa spendera orimligt mycket tid i bilkö.

Under senare år har pendeltågstrafiken dock fungerat allt sämre och denna vinter har den totalhavererat. Stora förseningar, totalstopp och inställda tåg har blivit vardag för Stockholms redan hårt prövade pendlare. Bara under december månad var det 1700 förseningsminuter per dag. Från och med november 2017 fram till idag har Huddinges pendlare drabbats av bland annat följande:

2/11 Stopp på polisens begäran.
3/11 Stopp pga obehöriga på spåren
12/11 Förseningar och inställda tåg pga signalfel, personalbrist och olycka 14/11 Stora störningar pga tekniskt fel
15/11 Stopp pga av signalfel
21/11 Stopp pga av växelfel
22/11 Stopp pga olycka
24/11 Stopp pga av signalfel
25/11 Stopp pga nedriven kontaktledning
26/11 Stopp pga av nedriven kontaktledning
27/11 Stopp pga tekniskt fel hos trafikverket
28/11 Stopp pga av olycka
30/11 Stopp och förseningar pga växelfel
1/12 Stopp och förseningar pga av obehöriga på spåren
1/12 Stopp pga signalfel
4/12 Stopp och förseningar pga elfel och växelfel
5/12 Stopp och förseningar pga obehöriga på spåren
10/12 Förseningar pga av signalfel
12/12 Förseningar pga av signalfel
13/12 Morgon, inställda tåg och förseningar pga trasigt tåg
13/12 Eftermiddag, förseningar på grund av signalfel
15/12 Morgon, stopp och följdförseningar på grund av obehöriga på spåren 15/12 Eftermiddag, stora förseningar på grund av signalfel
18/12 Stopp och följdförseningar på grund av obehöriga på spåren
28/12 Korta tåg på grund av vagnbrist
30/12 Förseningar pga elfel

3/1 All tågtrafik stoppad på grund av polisinsats
9/1 Förseningar och oregelbunden trafik på grund av nedriven

kontaktledning.
10/1 Stopp på grund av nedriven kontaktledning

Olyckor och säkerhetsskäl finns det såklart en förståelse för. Men återkommande tekniska problem, signalfel, växelfel, nedrivna kontakledningar och obehöriga på spåren måste gå att förebygga och i de fall de inträffar måste de gå att åtgärda betydligt snabbare. Detta för att varken Huddingeborna eller någon annan invånare i Stockholms län någonsin igen ska behöva uppleva den mardröm som det varit att vara pendlare denna vinter. Det är flera som bär ansvar för att pendelstågstrafiken ska fungera; SL ansvarar för kollektivtrafikutbudet i regionen, MTR driver pendeltågstrafiken enligt avtal med SL och Trafikverket ansvarar för spår och signalsystem vilket står för merparten av problemen i pendeltågstrafiken denna kaotiska vinter.

Vi tror att ett väl fungerande samarbete krävs för att komma till rätta med problemen och därför anser vi att infrastrukturministern omgående bör tillsätta en kriskommission och tillsammans med berörda parter utreda hur detta kan uppstått och vad som ska göras för att vi ska slippa dessa problem i framtiden.

Med förhoppning om ett skyndsamt och kraftfullt agerande. Med vänliga hälsningar,

Daniel Dronjak (M)
Kommunstyrelsen ordförande i Huddinge

Malin Danielsson (L)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge