Ny skola med naturvärden planeras i Segeltorp

Långsjöskolan, som blir en ny skola i Segeltorp, ska byggas intill naturreservatet Gömmaren. Skolans utformning kommer att planeras efter omkringliggande område som både har inslag av villabebyggelse men också av många naturvärden. I detaljplanen har träd och andra växtligheter bevarats och kringliggande djurliv skonas med bland annat ett grodhotell, fågelholkar och fladdermusholkar.

 

– Äntligen är detaljplanen framme för antagande. Projekteringen har redan påbörjats för en effektiv och snabb process. Vi har försökt arbeta in så mycket av de kringboendes synpunkter som möjligt för att få en trafiksäker miljö i området. Nu håller vi alla tummar vi har för att planen inte ska bli överklagad så att barnen äntligen får sin skola, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Skolan har redan smygstartat sin verksamhet i Segeltorpsskolans lokaler. Skolan planeras att rymma runt 360 elever i årskurserna f-3.

– Det finns ett ökande behov av fler skolplatser i Segeltorp. Långsjöskolan har fått flera positiva reaktioner på den verksamhet som de bedriver idag, därför känns det kul att de ska få egna lokaler, avslutar Jelena Drenjanin (M).

Om detaljplanen inte överklagas beräknas skolan stå färdig 2021.