Moderaterna i Huddinge söker ny politisk sekreterare

Moderaterna i Huddinge söker dig med ett stort samhällsengagemang som vill förstärka vårt lag och stötta oss i vårt arbete som största oppositionsparti. Som politisk sekreterare är du en nyckelperson i vår organisation och en brygga till den kommunala förvaltningen. Det är en händelserik och utvecklande tjänst som ger dig många erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid att du är en social person som har lätt för att samarbeta med andra. Du bör vara organiserad, självständig och ha förmågan att arbeta strukturerat även under press. Arbetet är diversifierat och därför… Read More »Moderaterna i Huddinge söker ny politisk sekreterare

Moderaterna kritiska mot beskedet om att Huddinge inte får en ny ÅVC

Trots påtryckningar från opposition och Huddingebor går det S-ledda styret nu fram med ett ärende om att avsluta uppdraget om en ersättande anläggning efter det att återvinningscentralen i Flemingsberg stängt ner. Antalet ÅVC:er i Huddinge har gått från två till en och kan på sikt bli noll. – Vi förhandlade länge och lyckades få med alla andra ägarkommuner på att SRV skulle öppna en ny anläggning i Huddinge. Det var inte ett enkelt uppdrag men något som vi och många Huddingebor tycker är viktigt. Därför är det olyckligt att Socialdemokraterna nu… Read More »Moderaterna kritiska mot beskedet om att Huddinge inte får en ny ÅVC

Utredning om att uppgradera den nya fotbollsplanen vid Solfagraskolan till fullstor 11-spelplan efter initiativ från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

Tack vare Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag om att uppgradera den nya fotbollsplanen vid Solfagraskolan till en fullstor 11-spelplan ska möjligheten nu utredas. Förhoppningen är att den nya planen då kan användas för matchspel och delas upp för parallella träningar, vilket skulle gynna skolans elever och föreningslivet. – Efterfrågan på fotbollsplaner som är godkända för matchspel är stor och ser inte ut att minska framöver. Att ge barn och ungdomsidrotten bra förutsättningar är en prioriterad fråga för oss. Vi måste göra rätt från början och satsa på en fullstor plan… Read More »Utredning om att uppgradera den nya fotbollsplanen vid Solfagraskolan till fullstor 11-spelplan efter initiativ från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

Är du också orolig över flytten av Solfagraskolan?

Bild: Carl Otto Engberg, oppositionsråd för Liberalerna och Hampus Holmgren, oppositionråd för Moderaterna vid Solfagraskolan Solfagraskolan ska byggas om och under byggperioden kommer eleverna evakueras till paviljongskolan vid Källbrinks IP. Under många år framöver ska eleverna bussas till de tillfälliga lokalerna där även fritidsverksamheten kommer placeras. Om barnen inte blir hämtade vid Källbrink bussas de tillbaka och lämnas på Solfagra vid dagens slut. Där planerar skolan varken ha en öppen lokal eller personal som tar hand om barnen vilket vi känner stor oro inför. På kommunens hemsida föreslås familjer att… Read More »Är du också orolig över flytten av Solfagraskolan?

Nu utredning bekräftar språkkris i Huddinges verksamheter

Ny utredning bekräftar bristande språkkunskaper i Huddinges förskolor och på äldreboenden. När personal i förskolor inte har en tillräckligt goda kunskaper i svenska får det negativa konsekvenser för barnens språkutveckling. När äldre inte kan göra sig förstådda av den som utför deras omsorg skapas otrygghet och i värsta fall får det än allvarligare konsekvenser. Vi har varit oroliga över bristande språkkunskaper bland anställda i Huddinges verksamheter och har därför avsatt medel för ett språklyft redan i vår oppositionsbudget.  Vår engagerade personal är kommunen främsta tillgång, men alla medarbetare måste ha… Read More »Nu utredning bekräftar språkkris i Huddinges verksamheter

Vänsterstyret saknar ambition för Skogås centrum

Flera partier uppmärksammade under valrörelsen att Skogås centrum är i behov av renovering. Nu presenterar styret ett inriktningsärende om upprustning av Skogås torg där 15 mnkr ska användas för att riva scenen, byta delar av torgytans stenplattor, utöka planteringarna och sätta upp ljusslingor. Den Blålila oppositionen reagerar starkt på vad de anser är en alltför låg ambitionsnivå. – Skogåsborna förtjänar varje öre men som kommun måste vi kunna leverera högre ambitioner och bättre resultat för 15 miljoner av skattebetalarnas pengar, säger Love Bergström, oppositionsråd för Moderaterna. – Skogås centrum behöver… Read More »Vänsterstyret saknar ambition för Skogås centrum

23 skolor blir utan resurser för likvärdiga förutsättningar

Enligt avtalet med Vänsterpartiet ska Socialdemokraterna förändra den socioekonomiska resursfördelningen i skolan. Socioekonomisk resursfördelning ska bidra till att fler elever når målen genom att stärka elever med sämre förutsättningar att lyckas i skolan. För att rikta resurserna rätt tog vi i det tidigare styret fram indexmodellen för att elevernas faktiska behov ska vara styrande i resursfördelningen. Modellen utgår från socioekonomiska bakgrundsfaktorer som starkast bidrar till att en elev inte når skolans mål och fördelar resurserna mot dessa grupper. När vi tog fram indexmodellen konstaterade man att socioekonomiska bakgrundsfaktorer påverkar förutsättningarna… Read More »23 skolor blir utan resurser för likvärdiga förutsättningar

Love Bergström ny oppositionsledare i Huddinge

Moderaterna har utsett Love Bergström som ny gruppledare och oppositionsråd i Huddinge efter att Daniel Dronjak valt att lämna politiken. Vid Loves sida kliver Hampus Holmgren upp som vice gruppledare och andra oppositionsråd. Love Bergström är ett etablerat namn inom Huddingepolitiken. Han har tidigare varit kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och är sedan maktskiftet andre vice ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet. – Jag ser fram emot att få leda förnyelsearbetet i Moderaterna och arbeta för att Huddinge ska bli en kommun som underlättar människors möjlighet att leva sitt liv efter eget huvud… Read More »Love Bergström ny oppositionsledare i Huddinge

Rädda östra Huddinges villaområden

Nu är utvecklingsplan för centrala Skogås och Trångsund ute på samråd. Förra veckan höll kommunen ett öppet hus på Östra gymnasiet och vi moderater var där för att informera invånarna om vår syn på utvecklingsplanen. I mångt och mycket är utvecklingsplanen bra. Det var vi som initierade arbetet under förra mandatperioden och det är positivt att man belyser den potential som finns i den östra kommundelen och pekar ut hur den kan uppnås. Vi är dock är kritiska till Socialdemokraternas skrivningar som pekar ut ungefär en tredjedel av villaområdena i… Read More »Rädda östra Huddinges villaområden

Insändare om Moderaternas förslag till budget: anställ fler socialpedagoger i skolorna

Det är budgettider i Huddinge och partierna presenterar förslag på hur kommunen ska styras kommande år. I helgen syntes vår insändare i tidningen om vårt förslag till budget. Trots att de flesta kommuner och regioner kämpar för att få ekonomin just nu har vi i Huddinge faktiskt en hel del pengar att spendera tack vare regeringens stora statsbidrag och många år av ordning och reda under moderat styre. Att styrets samarbetspartner Vänsterpartiet då vill passa på att höja kommunalskatten trots att ekonomin är god och att Huddinges hushåll redan kämpar… Read More »Insändare om Moderaternas förslag till budget: anställ fler socialpedagoger i skolorna